Livet leker! Barn behöver leka och röra på sig för att utvecklas och hålla sig friska. Det är i sandlådan, skogsdungen och klätterställningen som vår motorik utvecklas och vi lär oss att samspela med varandra.

Nyfikenhet och upptäckarlust

Det finns många olika lekplatser runt om i kommunen som bjuder in till upptäckarlust och nyfikenhet. Det är också viktigt att alla känner sig välkomna och att de är roliga och säkra.

Det finns tre olika typer av lekplatser

 • Närlekplatser
 • Områdeslekplatser
 • Stadslekplatser

Närlekplatser

Lekplatserna är de minsta och är främst till för dem som bor i närområdet.

Områdeslekplatser och stadslekplatser

Lekplatserna är lite större och med fler redskap och fler möjligheter till lek och idrott. Om du vill göra en rolig utflykt är det till någon av dessa du ska åka!

Tillgänglighetsanpassade lekplatser

 • Lid i Varla, Bissmarksgatan i Västra villastaden
 • Lekplatsen på Aranäs allé, vid Dioritvägen i Kolla parkstad
 • Temalekplatsen vid Borgmästaregatan
 • Lekplatsen i Björkris.

Utveckling av lekplatser

Förvaltningen för Teknik förvaltar och sköter Kungsbackas allmänna lekplatser. De är placerade inom Kungsbacka centralort.

Antalet lekplatser ökar successivt i takt med att nya behov uppstår och nya bostadsområden byggs. För att få en genomtänkt och systematisk planering för dom upprustnings- och ombyggnadsarbeten som Teknik utför varje år har vi tagit fram en åtgärdsplan för lekplatser 2023-2028. Den beslutades av nämnden för Teknik den 22 mars 2023.

Åtgärdsplan för lekplatser

En lekplats är en skötselintensiv anläggning. Vid utveckling av en lekplats från närområdeslekplats till områdeslekplats kan det vara motiverat att avveckla närliggande lekplatser som saknar strategiskt läge i bostadsområdet och inte har samma potential att utvecklas. Ytan görs då om till lämplig parkmiljö, ofta någon mötesfunktion med sittplatser.

Närlekplatser som planeras att avvecklas under de närmaste åren:

 • Kaktusvägen
 • Kaprifolvägen
 • Tingbergsvägen
 • Lundegrens gata
 • Gärdesvägen
 • Mor Ingegerds väg

Ingen närlekplats kommer att avvecklas innan det finns en upprustad områdeslekplats i närområdet.

Vill du bevara en lekplats?

Om det finns intresse bland boende kan det finnas möjlighet att skriva ett nyttjanderättsavtal om man bildar en förening. Föreningen åtar sig då skötselansvaret medan kommunen har kvar ägandet.

Vem kan teckna avtal?

Kommunen kan inte teckna skötselavtal med enskilda personer, men om man startar en lekplatsförening kan vi skriva avtal med denna.

Hur kommer jag igång?

Att bilda en förening är inte svårt. Allt som krävs är en liten intresserad grupp som tillsammans bildar en tillfällig styrelse. Styrelsen kommer överens om ett föreningsnamn, formulerar syftet med föreningen, skriver förslag till stadgar och bjuder in medlemmar.

Läs om hur man bildar förening:

Har du tankar och funderingar över hur en yta kan utvecklas hör gärna av dig till:

Henrietta Arnesson
Landskapsarkitekt
henrietta.arnesson@kungsbacka.se
0300-83 47 18