Livet leker! Barn behöver leka och röra på sig för att utvecklas och hålla sig friska. Det är i sandlådan, skogsdungen och klätterställningen som vår motorik utvecklas och vi lär oss att samspela med varandra.

Nyfikenhet och upptäckarlust

Det finns många olika lekplatser runt om i kommunen som bjuder in till upptäckarlust och nyfikenhet. Det är också viktigt att alla känner sig välkomna och att de är roliga och säkra.

Det finns tre olika typer av lekplatser

  • Närlekplatser
  • Områdeslekplatser
  • Stadslekplatser

Närlekplatser

Lekplatserna är de minsta och är främst till för dem som bor i närområdet.

Områdeslekplatser och stadslekplatser

Lekplatserna är lite större och med fler redskap och fler möjligheter till lek och idrott. Om du vill göra en rolig utflykt är det till någon av dessa du ska åka!

Tillgänglighetsanpassade lekplatser

  • Lid i Varla, Bissmarksgatan i Västra villastaden
  • Lekplatsen på Aranäs allé, vid Dioritvägen i Kolla parkstad
  • Temalekplatsen vid Borgmästaregatan
  • Lekplatsen i Björkris.