Teaterparken

Bakom Kungsbacka Teater och Aranäsgymnasiet ligger Teaterparken. Vi vill nu, med enkla medel, utveckla denna park till en härlig mötesplats.

Kort fakta

Projekt: Utveckling av Teaterparken
Område: Teaterparken

Aktuellt

Vi tittar för tillfället på vad det finns för möjligheter att med enkla medel utveckla detta område. Vår tanke är att både bevara de delar som är bra samtidigt som vi utvecklar och stärker parken genom att skapa en plats för både aktivitet, lugn och möten mellan människor.

Parallellt med detta projekt så ökar vi även tryggheten genom att förbättra belysningen i parken.

Mer om Teaterparken

Teaterparken följer Kungsbackaån från Söderå i norr till Idrottsparken i söder. Idag består parken av öppna gräsytor, ”Goplatsen”, en beachvolleybollplan och ett promenadstråk längs Kungsbacka ån. Kungsbackaån som flyter genom hela staden från norr till söder är en naturlig knytpunkt i staden och ett utpekat viktigt parkrum. Vårt mål med stråket längs med ån är att skapa ett sammanhängande och grönt stråk med vistelse- och mötesplatser tillgängliga för alla i Kungsbacka stad.