Förstärkningsåtgärder vid Kungsbackaån

Vi utreder och planerar för förstärkningar vid Kungsbackaån.

Illustration av hur Skårbyskolan skulle kunna se ut

Kort fakta

Fastighet: Kungsbacka 4:6
Detta planerar vi: Förstärkning av Kungsbackaån
Område: Kungsbacka sportcenter

Aktuellt

Just nu har vi påbörjat utredningar gällande vilka förstärkningsåtgärder som är lämpliga att vidta längs sträckan.

Fördjupning om projektet

Utförda geotekniska utredningar visar att stabiliteten längs Kungsbackaåns östra strand, från Inlagsleden till bron vid ishallen, är bristfällig. För att säkerställa möjligheterna att använda och belasta marken längs ån är det nödvändigt att genomföra förstärkningsåtgärder.

Tidplan

  • 2022 inleder vi utredning/projektering
  • 2023 fortsatt utredning/projektering, ansökningar om nödvändiga tillstånd
  • Hösten 2024 tillstånd klart (beräknad utan överklagan)
  • Våren 2025 byggstart
  • Kring årsskiftet 2025/2026 förstärkningsåtgärderna beräknas vara klara

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.