Park i Björkris

Vi bygger park utanför Björkris vård- och omsorgsboende.

Närbild på ett blad

Kort fakta

Projekt: Park Skårby 12:1
Detta planerar vi: En park
Område: Björkris

Aktuellt

Vi har genomfört en upphandling av entreprenör och parken ska byggas ut våren 2024.

Beskrivning

I detaljplanen för vård- och omsorgsboende inom Skårby 12:1 ingår att bygga en park mellan det nya vård- och omsorgsboendet och Haramossevägen. Parken ska ge plats för och uppmuntra sociala möten och rekreation, och är utformad för såväl rullstolsburna som synskadade.

Vi ska anlägga gräsmatta, plantera träd, buskar och perenner och skapa flera sittplatser runt om i parken. I parken ska vi även att anlägga en så kallad översvämningsyta som möjliggör fördröjning av dagvatten när det kommer mycket regn på kort tid.

Tidplan

Byggstart vecka 10 2024
Klart juni 2024