Kvarteret Gjutaren och Liljan

Nu kan du tycka till!

Samråd 3 maj till 31 maj 2022

Detaljplanen syftar till att omvandla verksamhetsområdet till en blandad stadsbebyggelse med nya bostäder, ny skola och förskola samt utveckling av ett befintligt grönområde.

Planområde för kvarteret Gjutaren och Liljan

Kort fakta

Fastigheter: Gjutaren 1 och 2, Liljan 1 och 2, Kungsbacka 2:2 och 2:3, Varla s:24
Användning: bostäder, utbildningslokaler, centrumfunktioner, mötesplatser, park och parkering
Område: centrala Kungsbacka

Aktuellt

Nu kan du tycka till om förslag till detaljplan för kvarteret Gjutaren och Liljan i centrala Kungsbacka. Samrådet pågår mellan 3 maj och 31 maj 2022. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 31 maj 2022. Vi ser gärna att du i första hand använder vår e-tjänst för att skicka in dina synpunkter.

När du lämnar synpunkt

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Samrådsmöte

Vill du veta mer om planerna för kvarteret Gjutaren och Liljan i Kungsbacka är du välkommen på samrådsmöte i stadshuset, mötesrum Fjärås på entréplan. Anmäl dig via vår e-tjänst, senast torsdag 12 maj.

Tid och plats: måndag 16 maj klockan 17:30 i stadshuset

Beskrivning

I dag finns det bland annat en förskola, stenhuggeriet samt flera mindre verksamheter i området. I den västra delen finns ett grönområde.

Detaljplanen syftar till att omvandla verksamhetsområdet till en blandad stadsbebyggelse med cirka 300 bostäder, ny skola och förskola, viss yta för kommersiella verksamheter, förbättrade parkeringsmöjligheter samt en utveckling av ett befintligt grönområde i västra delen av området.

Tanken är att även stärka kopplingar till angränsande områden genom förbättrade möjligheter för fotgängare och cyklister. En utveckling av området kommer även bidra till att binda samman stadsväven mellan innerstaden, Kungsmässan och norra delen av centrala Kungsbacka.

Marken inom planområdet ägs av Kungsbacka kommun och Riksbyggen.

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2022
  • Granskning, kvartal fyra 2022
  • Antagande, kvartal två 2023

Dokument

Adress

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka