Vattenutbyggnad på Gamla Onsalavägen

Vi bygger ut dricksvatten- och avloppsledningar till Gamla Onsalavägen, i västra villastaden Kungsbacka.

Karta som visar den del av Gamla onsalavägen som påverkas av arbetet.

Kort fakta

Fastighet: Kolla 3:13
Det här bygger vi: Vatten- och avloppsledningar
Projekt: VUTB Gamla Onsalavägen 42

Aktuellt

Under projektet kommer det att vara begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan vid Gamla Onsalavägen.

Bakgrund

Äldre dricksvatten- och avloppsledningar behövs förnyas för att öka driftsäkerheten och tillförlitligheten.

Tidplan

  • Projektering 2023
  • Byggnation påbörjas hösten 2023
  • Byggnation klar våren 2024

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.