Bostäder i Rågelund

Här planerar vi för nytt bostadsområde med god närhet till Frillesås centrum.

Planområde för bostäder i Rågelund

Kort fakta

Fastighet: Rågelund 1:127 och Sintorp 4:260 och 4:261
Användning: bostäder
Område: Rågelund i Frillesås

Aktuellt

Under hösten 2020 inledde vi arbetet med att ta fram förslag till detaljplan för bostäder på fastigheterna Rågelund 1:127 och Sintorp 4:260 och 4:261 i Frillesås. Under processens gång har du som invånare i Kungsbacka kommun möjlighet att tycka till om förslaget vid två tillfällen, under samråd och vid granskning.

Beskrivning

I detaljplanearbetet prövar vi möjligheten att uppföra bostäder i Frillesås norra del. Antalet bostäder är inte klart än. De aktuella fastigheterna har beteckningen Rågelund 1:127 och Sintorp 4:260 och 4:261. Planområdet omfattar en yta på cirka 7,6 hektar.

Tidplan

  • Samråd, kvartal ett 2024
  • Granskning, kvartal två-tre 2024
  • Antagande, kvartal fyra 2024

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.