Bostäder i Rågelund

Här planerar vi för nytt bostadsområde med god närhet till Frillesås centrum.

Planområde för bostäder i Rågelund

Kort fakta

Fastighet: Rågelund 1:127 och Sintorp 4:260 och 4:261
Användning: bostäder
Område: Rågelund i Frillesås

Aktuellt

Samrådet av förslag till ny detaljplan förbostäder inom Rågelund 1:127 med flera i Rågelund har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

I detaljplanearbetet prövar vi möjligheten att uppföra bostäder i Frillesås norra del. Antalet bostäder är inte klart än. De aktuella fastigheterna har beteckningen Rågelund 1:127 och Sintorp 4:260 och 4:261. Planområdet omfattar en yta på cirka 7,6 hektar.

Dokument

Samrådshandlingar:

Utredningar:

Tidplan

  • Granskning, kvartal tre 2024
  • Antagande, kvartal ett 2025

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.