Förstärkning av vallar mot Kungsbackaån

Vi planera att förstärka skyddet mot Kungsbackaån, i Signeskulle bygger vi en jordvall, och i Kollas beredskapsutrustning i form av mobila vallar.

Mobila vallar mot översvämning

I Signeskulle planerar vi att bygga en cirka 200 meter lång jordvall och vi utökar med mobila vallar i Kolla med cirka 250 meter.

Kort fakta

Projekt: GRÖ uppdatering mobila vallar
Detta planerar: Utöka skyddet mot Kungsbackaån

Aktuellt

Kungsbacka kommun kommer att sondera Kungsbackaån för att identifiera okända utlopp som kan motverka vallarnas funktion. Sträckorna kommer skannas med drönare för att säkerställa markens höjd. Därefter planerar vi projektering av de nya vallarna.

Har du uppgifter om äldre utlopp får du gärna kontakta oss.

Tidplan

  • Projektering 2023
  • Byggnation i Signeskulle 2024-2025

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.