Upphävande av detaljplan i Fjärås

Upphäva av befintlig detaljplan för järnvägsändamål.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Duvehed 6:2 m.fl.
Typ av projekt: upphävande av befintlig detaljplan

Aktuellt

Detaljplanen blev upphävd genom antagande av byggnadsnämnden den 19 oktober 2023. Upphävande av detaljplan vinner laga kraft den den 20 november under förutsättning att beslutet inte överklagas.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

Byggnadsnämnden gav den 17 maj 2023 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upphäva detaljplanen inom Duvehed 6:2 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att upphäva den del av gällande detaljplan Fj9 som avser användningsområdet för järnväg då det ändamålet spelat ut sin roll när järnvägsspåren flyttades öster ut.

Dokument

Samrådshandlingar:

Tidplan

  • Samråd, andra kvartalet 2023
  • Antagande, tredje kvartalet 2023