Gång- och cykelväg längs Vallbyvägen

Kungsbacka kommun planerar i samarbete med Trafikverket för en utbyggnad av en gång- och cykelväg längs väg 934, Vallbyvägen, delen Varbergsvägen-Fjärås.

Illustration av hur Skårbyskolan skulle kunna se ut

Kort fakta

Väg: 934, Vallbyvägen
Detta bygger vi: gång- och cykelväg mellan Varbergsvägen och Fjärås
Byggstart: se Trafikverkets tidsplan

Väg 934, Vallbyvägen, gång- och cykelväg (Trafikverket.se) Länk till annan webbplats.

Kungsbacka kommun planerar i samarbete med Trafikverket för en 2,2 kilometer lång gång- och cykelväg längs väg 934, Vallbyvägen, delen Varbergsvägen-Fjärås.

Gång- och cykelvägen kommer att ansluta till den planerade gång- och cykelvägen längs med Varbergsvägen i väster och till den planerade gång- och cykelvägen vid Gåsevadholmsvägen i öster.

På vägen samsas idag gående, cyklister, bilar och tung trafik om samma utrymme. Gång- och cykelvägen syftar till att förbättra de oskyddade trafikanternas situation längs vägen.

Aktuellt

Trafikverket arbetar för närvarande med att ta fram en bygghandling för en ny gång- och cykelväg längs med väg 934, Vallbyvägen, delen Varbergsvägen-Fjärås.