Gång- och cykelväg längs Vallbyvägen

Kungsbacka kommun bygger i samarbete med Trafikverket en gång- och cykelväg längs väg 934, Vallbyvägen, delen Varbergsvägen-Fjärås.

Illustration av hur Skårbyskolan skulle kunna se ut

Kort fakta

Väg: 934, Vallbyvägen
Detta bygger vi: gång- och cykelväg mellan Varbergsvägen och Fjärås
Byggstart: augusti 2023, för mer information se Trafikverkets hemsida

Väg 934, Vallbyvägen, gång- och cykelväg (Trafikverket.se) Länk till annan webbplats.

Kungsbacka kommun bygger i samarbete med Trafikverket en 2,2 kilometer lång gång- och cykelväg längs väg 934, Vallbyvägen, delen Varbergsvägen-Fjärås.

Gång- och cykelvägen kommer att ansluta till den planerade gång- och cykelvägen längs med Varbergsvägen i väster och till den planerade gång- och cykelvägen vid Gåsevadholmsvägen i öster.

På vägen samsas idag gående, cyklister, bilar och tung trafik om samma utrymme. Gång- och cykelvägen syftar till att förbättra de oskyddade trafikanternas situation längs vägen.

Aktuellt

Byggnationen pågår och gång- och cykelvägen förväntas vara klar våren 2024.