Kapareskolan, ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan för att göra det möjligt för fler utbildningslokaler för Kapareskolan i Onsala.

Kapareskolan

Kort fakta

Fastighet: Staragården 10:1
Område: Onsala
Typ av projekt: ändring av detaljplan

Aktuellt

Detaljplanen har blivit antagen och vann laga kraft 14 december 2022.

Bakgrund

Kapareskolan ligger inom en detaljplan som reglerar användningen till allmänt ändamål. Detaljplanen ändras nu för att möjliggöra för mer utbildningslokaler i Onsala genom att omdisponera byggrätten inom skolområdet. Det är Kungsbacka kommun som äger fastigheten som planändringen gäller.

Dokument

Granskningshandlingar:

Tidplan

  • Samråd, juni 2022
  • Granskning, oktober 2022
  • Antagande, december 2022

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.