Kapareskolan, ändring av detaljplan

Nu kan du tycka till!

Samråd mellan 7 juni och 7 juli 2022

Ändring av detaljplan för att göra det möjligt för fler utbildningslokaler för Kapareskolan i Onsala.

Kapareskolan

Kapareskolan ligger inom en detaljplan som reglerar användningen till allmänt ändamål. Detaljplanen ändras nu för att möjliggöra för mer utbildningslokaler i Onsala genom att omdisponera byggrätten inom skolområdet. Det är Kungsbacka kommun som äger fastigheten som omfattas av planändringen.

Kort fakta

Fastighet: Staragården 10:1
Område: Onsala
Typ av projekt: ändring av detaljplan

Aktuellt

Nu kan du tycka till om förslag till detaljplan för utbildningslokaler inom del av fastighet Staragården 10:1 i Onsala. Samrådet pågår mellan 7 juni och 7 juli 2022. Handlingarna finns här på webben under rubriken dokument och i stadshusets entré.

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 7 juli 2022. Vi ser gärna att du i första hand använder vår e-tjänst för att skicka in dina synpunkter.

När du lämnar synpunkt

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Dokument

Tidplan

  • Samråd, juni 2022
  • Granskning, oktober 2022
  • Antagande, december 2022

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Adress

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka