Anneberg centrum

Nu kan du tycka till!

Granskning pågår mellan 2 och 30 april 2024

Här planerar vi för ett centrum i Anneberg med bland annat bostäder, service, vård- och omsorgsboende, förskola, bostäder med särskild service och park.

Illustration av hur Annebergs centrum skulle kunna se ut i framtiden

Kort fakta

Fastighet: Alafors 2:16 med flera
Användning: bostäder, vård- och omsorgsboende, förskola och bibliotek
Exploatör: SeBal Holding Väst Andelsägare 2 AB och Stejla fastigheter

Aktuellt

Nu kan du tycka till om förslag till detaljplan för Anneberg centrum. Granskningen pågår mellan 2 och 30 april 2024. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 30 april 2024. Vi ser gärna att du i första hand använder vår e-tjänst för att skicka in dina synpunkter.

När du lämnar synpunkt

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Beskrivning

I Anneberg planeras ett kommundelscentrum med bostäder, mötesplatser, centrumlokaler, vård- och omsorgsboende, förskola, bibliotek och bostäder med särskild service. Byggnationen kräver nya gator och infartsvägar från Älvsåkersvägen och Norra Annebergsvägen. Längs Kungsbackaån planeras en gång- och cykelväg. Förslaget på detaljplan medger byggnation av cirka 300 bostäder, centrumlokaler, mötesplatser, vård- och omsorgsboende med 80 platser som byggs samman med en förskola med 120 barn och bibliotek samt bostäder med särskild service med 12 platser.

Detaljplanen har föregåtts av ett övergripande programarbete.

Det här ska planläggas

  • Cirka 300 bostäder
  • Vård- och omsorgsboende
  • Förskola
  • Bibliotek
  • Bostad med särskild service
  • Centrumlokaler

Dokument

Tidplan

  • Granskning, kvartal två 2024
  • Antagande, kvartal fyra 2024

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Adress

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka