Voxlöv norra

I Voxlöv norra planerar vi för nya bostäder, verksamhetslokaler och skola. Området är en del av utvecklingen av nordöstra Kungsbacka stad.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Voxlöv 4:9
Användning: bostäder, näringsliv och skola
Område: nordöstra Kungsbacka stad

Aktuellt

Under processens gång har du som invånare i Kungsbacka kommun möjlighet att tycka till om förslaget vid två tillfällen; under samråd och under granskning.

Planarbetet beräknas pågå i cirka två år. Efter det kan området börja byggas ut. Nu är planarbetet i uppstartsskedet, mer information om innehåll och tidplan publiceras löpande.

Beskrivning

Området är idag åkermark samt en pendelparkering. Utveckling ska ske etappvis av Voxlöv där detta område är först ut att planeras. Voxlöv norra ägs av Derome. Detaljplanen tas fram för Voxlöv 4:9 och Hede 9:26 och uppskattas rymma både bostäder, parkeringshus, kommersiell service och skola. Infart till området kan ske både från Höglandavägen och Hede/Tölöleden.

Det här planerar vi för

  • Bostäder
  • Centrumlokaler
  • Skola

Exploatör

Derome

Nordöstra Kungsbacka stad

Voxlöv norra är en del av utvecklingen av Nordöstra Kungsbacka stad. Planprogrammet finns under samlingssidan för projektet.