Vatten- och avloppsutbyggnad i Snipen

Vi bygger ut vattenledningar och bredband mellan Snipen och Bolsheden.

Vatten och avloppsutbyggnad vid Hamragårdsvägen

Vi behöver förstärka vattenledningsnätet längs Lindomevägen mellan Snipen och Bolsheden och längs Bolshedens Industriväg. Detta gör vi för att försörja VA-utbyggnadsområde Släps-Högås och Hällesås med dricksvatten.

I samband med att vi förstärker och lägger om vattenledningen kommer vi även att lägga om en tryckspillvattenledning.

Preliminär tidplan

  • Byggstart sommar 2024
  • Planerat byggslut våren 2025

 Tiderna är preliminära och kan ändras.

Frågor om projektet

Vi besvarar fastighetsspecifika frågor via mejl eller telefon. Kom ihåg att lämna mejladress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.