Vi förnyar vatten- och avloppsledningar vid Blåsippevägen

Inom området vid Onsala Blåsippeväg kommer Kungsbacka kommun förnya det allmänna VA-ledningsnätet.

Illustration av hur Skårbyskolan skulle kunna se ut

Kort fakta

Detta bygger vi: Nya dricks-, spill- och dagvattenledningar. Vi förnyar både huvudledningsnätet samt fastigheternas servisanslutningar.
Område: Onsala

Om projektet

I området har flertalet läckor inträffat genom åren och kommunen tar nu ett större helhetsgrepp för att förnya ledningsnätet för vatten och avlopp. Befintliga ledningar är från 1960-talet och genom att vi förnyar dricks-, spill-och dagvattenledningar säkrar och förbättrar vi vår leverans i er område.

Vi kommer att byta ut befintliga ledningar samt tillhörande servisventiler. I de fall som befintliga servisventiler återfinns innanför tomtgräns kommer vi kontakta aktuella fastighetsägare för diskussion inför åtgärder. Detsamma gäller om projektet kommer behöva göra åtgärder på häckar, murar och liknande som är placerade utanför tomtgränsen.

Vår förhoppning är att arbetet ska påverka dig så lite som möjligt och att du ska kunna ta dig till din fastighet utan några problem, men för att genomföra arbetet kommer vi vid tillfällen behöva gräva och stänga av delar av vägen.

När vi byter ut ledningar behöver vi gräva mycket i området, efter att vi är klara med arbetet så återställer vi alla grönområden, vägar och liknande som har påverkats under arbetets gång.

Tidplan

  • Etablering - vecka 19
  • Byggnation - pågår
  • Beräknas klart - våren 2025

Kontakt, entreprenör

Jord & Berg entreprenad AB
Joakim Eskilsson, arbetsledare
070-911 90 88