Bolsheden - Släps Högås

Utbyggnad av en ny vattenledning och optokanalisation.

För att försörja VA-utbyggnadsområde Släps - Högås samt området Hällesås i Mölndal med dricksvatten krävs utbyggnad av en ny vattenledning mellan Bolsheden och Släps-Högås. Total ledningslängd är 500 meter.

En ny tryckstegringsstation kommer att byggas längst in på Bolshedens industriväg.

Preliminär tidsplan

  • Start för entreprenaden: Q3 2023
  • Slut för entreprenaden: Q4 2023
Entreprenör: Jord & Berg AB

Frågor om projektet

Fastighetsspecifika frågor besvaras per e-post eller telefon. Kom ihåg att lämna e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.