Bolsheden - Släps Högås

Vi bygger ut en ny vattenledning och bredband mellan Bolsheden och Släps Högås.

För att försörja VA-utbyggnadsområdet Släps-Högås samt området Hällesås i Mölndal med dricksvatten behöver vi bygga en ny vattenledning mellan Bolsheden och Släps-Högås. Ledningens totala längd är 500 meter.

I samband med den nya ledningen kommer vi att bygga en ny tryckstegringsstation längst in på Bolshedens industriväg.

Preliminär tidsplan

  • Start för entreprenaden: hösten 2023
  • Slut för entreprenaden: hösten 2024

Entreprenör: Jord & Berg AB

Frågor om projektet

Har du frågor om projektet kan du höra av dig till projektledaren genom att antigen ringa eller mejla. Kom ihåg att lämna e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.