Vi förbättrar gång- och cykelvägen utmed Göteborgsvägen

Vi förbättrar gång- och cykelvägen utmed Göteborgsvägen.

Illustration av hur Skårbyskolan skulle kunna se ut

Kort fakta

Projekt: Gång- och cykelväg Göteborgsvägen, etapp Tölö tvärled–Arendalsleden.
Område: Utmed Hede industriområde

Aktuellt

I augusti 2023 inleder vi arbetet med att bredda gång- och cykelvägen som går längs med Göteborgsvägen, sträckan Tölö tvärled–Arendalsleden. Start sker vid Tölö tvärled. Troligen delas arbetet upp i två etapper varav den första då blir Tölö tvärled–Faktorvägen och den andra Faktorvägen–Arendalsleden.

Fördjupning om projektet

Syftet med breddningen är att cyklister och fotgängare ska få separata fält för en bättre framkomlighet. På några delar av sträckan finns det inte tillräckligt med utrymme för en breddning, så dessa delar kommer att vara oförändrade.

Samtidigt förbättrar vi belysningen längs sträckan, planterar träd och bygger cykelöverfarter där biltrafik korsar gång- och cykelvägen.

Byggnationen påverkar cyklister och fotgängare som normalt använder sträckan då trafiken behöver ledas om. Det ska finnas information gällande omledningsvägar vid avstängningarna. Även bilister kommer påverkas genom nedsatt framkomlighet medan cykelpassagerna vid Kraftvägen, Faktorvägen och infarten till iHede byggs.

Entreprenör: LJ Mark
Kontakt: John Malkki 070-9997366

Tidplan

  • Byggstart hösten 2023
  • Byggnation klar våren 2023