Om- och nybyggnad på Tingberget

Detaljplan för om- och nybyggnation av bostäder på Tingberget. Området ligger i västra infarten till Kungsbacka stad.

Illustration över flerbostadshus på Tingberget

Kort fakta

Område: Tingberget
Användning: bostäder
Exploatör: Aranäs Fastigheter

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft 21 november 2017.

Beskrivning

Tingberget består av sju hus med 290 hyresrätter och ägs av Aranäs Fastigheter. Byggnaderna, i fyra våningar, byggdes på 1960-talet och är i behov av renovering och upprustning. I samband med den kommande renoveringen vill Aranäs bygga på tre av de befintliga husen med två våningar och bygga nya bostäder i områdets södra del. Om- och nybyggnaden kräver att den nuvarande planen ändras.

Det här ingår i planläggningen

Påbyggnad med två våningar på tre av de sju befintliga husen, samt tre nya hus med parkeringsdäck under i områdets södra del mot Kungsgatan.

Exploatör

Aranäs är exploatör och ansvarar för renoveringen i området. Om du som hyresgäst har frågor kring renoveringen, hyresnivåer eller något annat som inte gäller planering för om- och nybyggnad ska du alltså kontakta Aranäs.

Dokument