Verksamhetsområde i Bolsheden

Detaljplan för att utöka befintligt verksamhetsområde i Bolsheden i Kullavik.

Karta över området

Kort fakta

Fastighet: Bolsheden 1:2
Användning: verksamhetslokaler
Område: Kullavik

Aktuellt

Detaljplanen fick laga kraft den 9 februari 2023.

Beskrivning

Bolshedens verksamhetsområde är mycket attraktivt och ska utökas söderut.

Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att utöka befintligt verksamhetsområde i Bolsheden ytterligare söderut, längs väg 158. Denna detaljplan är ett bidrag till uppfyllandet av ett av kommunfullmäktiges kommunövergripande mål: att erbjuda det bästa företagsklimatet i Västsverige.

Det här ska planläggas

Mark för verksamhetslokaler.

Dokument