Detaljplan för ändring av huvudmannaskap i Åsa

Detaljplan för ändring av huvudmannaskap för att möjliggöra utbyggnad av svackdiken i delar av Åsa.

Planområdet i Åsa för utbyggnad av svackdike

Kort fakta

Område: del av detaljplan Ö54, ÖP85 och Ö22
Användning: utbyggnad av svackdike
Typ av projekt: ändring av detaljplan

Aktuellt

Granskningen av förslag till ny detaljplan för ändring av huvudmannaskap inom del av detaljplan Ö54, Öp85 och Ö22 i Åsa har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva den begärda åtgärden genom att ändra huvudmannaskap från enskilt till kommunalt inom del av detaljplan Ö54, Ö22 och ÖP 85.

Det här ska planläggas

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för att Kungsbacka kommun ska kunna bygga ut svackdiken samt ledningar i delar av Åsa. Ändringen av detaljplanerna gör att risken för översvämningar vid skyfall minskar.

Exploatör

Kungsbacka kommun

Dokument

Tidplan

  • Granskning, kvartal tre 2023
  • Antagande, kvartal fyra 2023