Vatten- och avloppsutbyggnad i Buared

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 55 fastigheter i området Buared.

Kort fakta

Område: Buared
Projekt: 804
Detta planerar vi: utbyggnad av vatten och avlopp

Aktuellt

Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2022 om nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvattenavlopp. Vilka fastigheter som omfattas av verksamhetsområde för VA framgår under rubriken “Nytt verksamhetsområde” längre ner på sidan.

För fastigheterna som omfattas av verksamhetsområde ansvarar kommunen först efter att ledningsnätet har byggts ut och tagits i drift. Fram till dess är vatten och avlopp fastighetsägarens ansvar.

Detaljplan för området

Planprogram för området finns och framtagning av detaljplan kommer att påbörjas. Det kan påverka tidplanen.

Bostäder och förskola i Stockalid

Tidsplan

  • Förstudie: är klar och avslutades 2023.
  • Detaljprojektering: Påbörjas 2025
  • Byggstart: beräknas bli under 2026 om angränsande detaljplan är klar
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1-3 år efter byggstart

Tidsplanen kommer att samordnas med detaljplanen. Observera att tider är preliminära och tidsplanen kan komma att ändras. Om detaljplanen blir fördröjd innebär det att även vatten- och avloppsutbyggnaden blir försenad.

Fördjupning av projektet

Nytt verksamhetsområde

Inför och efter vatten- och avloppsutbyggnaden

Vi kommer att kontakta dig när det behövs i samråd inför VA-utbyggnaden om du bor i ett område för en förening, och inför utbyggnaden om du bor i övriga delar av verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Efter färdig utbyggnad i ett delområde meddelas en förbindelsepunkt för varje fastighet inom verksamhetsområdet och därefter faktureras taxans anläggningsavgifter till fastighetsägaren.

Om du har en fastighet utanför verksamhetsområdet är du efter utbyggnaden välkommen att ansöka om en avtalsanslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Vid avtalsanslutning ansvarar fastighetsägaren själv för att bygga ledningar fram till anvisad förbindelsepunkt i det kommunala ledningsnätet.

Utredning av dagvatten

Området bedöms i nuläget inte ha ett behov av en kommunal avledning av dagvatten.

Möten

Möte i mars 2022

Den 8 mars hölls ett möte i Åsa med presentation av verksamhetsområdet. För de som inte kunde delta på mötet höll vi även ett digitalt möte den 10 mars med presentation av verksamhetsområde för område 305 Runsås, 216 Sönnerbergen, 803 Kläppa och 804 Buared.

Presentation från informationsmöte 8 mars 2022 Pdf, 1.4 MB.

Digitalt möte januari 2022

Vi höll digitalt informationsmöte om förstudie för vatten- och avloppsutbyggnad 26 januari 2022.

Presentation från informationsmöte i januari 2022 Pdf, 3.8 MB.

Platsbesök oktober 2021

Vi var på ett platsbesök i området i oktober 2021. Platsbesök innebär att representanter från konsultföretaget Sweco och Kungsbacka kommun gemensamt besöker området i syfte att identifiera geografiska förutsättningar som kan vara avgörande för framtida vatten- och avloppsutbyggnad.

Frågor om projektet

Fastighetsspecifika frågor besvaras per e-post eller telefon. Kom ihåg att lämna e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.