Bostäder i Spårhaga

Planering för nya bostäder i Spårhaga i form av radhus eller parhus.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Spårhaga 1:9
Användning: bostäder
Typ av projekt: planprogram

Aktuellt

Kommunstyrelsen godkände den 24 mars 2020 planprogrammet för bostäder inom fastigheten Spårhaga 1:9 i Kullavik. Nästa steg är att ta fram en detaljplan men arbetet med att göra det har inte startat ännu.

Beskrivning

Programmet föreslår att 12-15 bostäder kan byggas inom området, som radhus eller parhus. Bebyggelsen anpassas i höjd till byggnader i omgivningen.

Bostäderna upplåts som bostadsrätter eller hyresrätter för att komplettera den dominerande boendeformen i Kullavik.

Dokument