Nu arbetar vi med att ta fram ett förslag på planprogram över Åsaberg. Förslaget innebär bland annat att området kan bli bebyggt med bostäder i form av flerbostadshus och villor.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Område: Åsaberg
Användning: bostäder
Typ av projekt: planprogram

Aktuellt

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram ett planprogram och arbetet med att ta fram ett förslag pågår. Nästa steg är programsamråd, där du har möjlighet att tycka till om förslaget.

Dokument

Handlingar och utredningar