Kungsbacka sportcenter & Aranäs stadsdel

En kreativ stadsdel i Kungsbacka med plats för upplevelser, rörelse och möten. Här finns ett nytt badhus med Idrottsparken utanför, en ny skola och sporthall. Inom kort byggs nya kvarter med centrala bostäder.

Skejtande pojke i Idrottsparken

Området är en viktig del i utvecklingen av Kungsbacka till en sammanhållen och levande stad. I Aranäs stadsdel upp mot Lindens torg blir det centrala bostäder med verksamheter i bottenplan och ett parkeringshus. I södra delen finns Kungsbacka sportcenter med plats för rörelse, kreativitet och lärande.

Kort fakta

Område: Kungsbacka sportcenter och Aranäs stadsdel
Kvar att bygga: bostäder, verksamhetslokaler och arena

Aktuellt

Det nya bullerskyddet som skärmar av området från järnvägen är färdigbyggt. Snart är det dags för byggnation av nya bostäder inom Aranäs etapp 3.

Nytt badhus

Nya badhuset är ett familjebad och en träningsanläggning för besökare och simklubb. Badhuset innehåller 50-metersbassäng, två undervisningsbassänger, rutschkana, gym, kafé och relaxavdelning. Utanför badhuset finns en park full av möjligheter till aktivitet.

Park för alla

Idrottsparken ligger mellan det nya badhuset och ishallen och sträcker sig ner mot ån. Parken är indelad i en vilsam zon och en mer aktiv zon.

Parker och grönområden

Internationell skola

Strax intill badhuset och Idrottsparken finns nu en ny grundskola med internationell inriktning. Internationella Engelska skolan, IES, som öppnade höstterminen 2021 har plats för 600 elever men kan i framtiden ta emot upp till 960 elever.

Nystad Stadsutveckling AB har byggt skolan.

Kungsbacka sporthall

Nystad Stadsutveckling AB har med hjälp av Serneke byggt Kungsbacka sporthall som stod färdigt vid årsskiftet 2020/21.

Kommunen hyr Kungsbacka sporthall som används av både skolidrott och föreningsliv. Idrottshallarna ligger intill badhuset på den plats där Aranäshallen B tidigare låg.

Se filmen om Kungsbacka sporthall Länk till annan webbplats.

Bild på Kungsbacka sporthall

Arena

Söder om nya badhuset planerar vi att den nya arenan ska ligga. Kommunen har gjort ett utredningsarbete där vi har tittat på vad den ska innehålla och vilka funktioner vi behöver, driftsform och när den kan börja byggas. Även en detaljplan för arenan kommer att tas fram.

Arena i Kungsbacka sportcenter

Centrala bostäder

Aranäs ligger mellan Lindens torg och Aranäsgymnasiet och ska utökas med nya kvarter. I de nya kvarteren för etapp 3 och 4 blir det bostadshus med möjlighet till verksamheter i bottenplan samt ett hus med utbildningslokal. Bostadshuset ska vara av blandad bebyggelse med både hyresrätter och bostadsrätter.

Byggstart av bostäder inom Aranäs etapp 3 närmast lindens torg väntas starta i början av 2022.

Aranäs etapp 3

Parkering

I områdets norra del står nu parkeringshus Linden färdigt. I parkeringshuset finns cirka 940 parkeringsplatser varav ett 20-tal med laddstolpar. Det finns också nya parkeringsplatser längs med vägen vid badhuset.

Bullerskydd

En bullerskärm är byggd längs med järnvägen i Aranäs stadsdel. Bullerskärmen ska även kunna förhindra spridning av vätskor vid ett eventuellt utsläpp av kemikalier på banvallen. Barriären är uppbyggd av ett stålskelett med plastskärmar. Skärmarna är försedda med ett vitt mönster i form av prickar i olika storlekar för att undvika att fåglar ska flyga in i skärmarna.

Tidplan

  • 2022, byggstart av bostäder i Aranäs etapp 3 närmast Lindens torg
  • 2024, byggstart av arenan (har tillfälligt pausats)

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.