Kungsbacka sportcenter & Aranäs stadsdel

En kreativ stadsdel i Kungsbacka med plats för upplevelser, rörelse och möten. Här finns ett nytt badhus med Idrottsparken utanför, en ny skola och sporthall. Just nu byggs nya centrala bostäder i området.

Skejtande pojke i Idrottsparken

Området är en viktig del i utvecklingen av Kungsbacka till en sammanhållen och levande stad. I Aranäs stadsdel upp mot Lindens torg blir det centrala bostäder med verksamheter i bottenplan och ett parkeringshus. I södra delen finns Kungsbacka sportcenter med plats för rörelse, kreativitet och lärande.

Kort fakta

Område: Kungsbacka sportcenter och Aranäs stadsdel
Kvar att bygga: bostäder, verksamhetslokaler och arena

Aktuellt

Just nu byggs det nya bostäder i kvarteret närmast Lindens torg. Det är Magnolia Bostads AB som bygger.

Planeringen med arenan är igång och i juni 2023 avslutade vi den projekttävling som utsåg arkitekt. Semrén och Månsson arkitekter AB tillsammans med Hille Melbye Arkitekter vann tävlingen med sitt bidrag "Krona".

Läs mer om tävlingen här: Projekttävling för Kungsbacka arena

Tidplan

  • 2022, byggstart av bostäder i Aranäs etapp 3 närmast Lindens torg
  • 2025, byggstart av arenan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Centrala bostäder

Aranäs stadsdel ligger mellan Lindens torg och Aranäsgymnasiet och ska utökas med nya kvarter. I de nya kvarteren för etapp 3 och 4 blir det bostadshus med möjlighet till verksamheter i bottenplan samt ett hus med utbildningslokal. Bostadshuset ska vara av blandad bebyggelse med både hyresrätter och bostadsrätter.

Byggnationen av bostäderna inom Aranäs etapp 3 är i gång.

Aranäs etapp 3

Arena

Söder om badhuset planerar vi att den nya arenan ska ligga. Kommunen har gjort ett utredningsarbete där vi har tittat på vad den ska innehålla och vilka funktioner vi behöver, driftsform och när den kan börja byggas. Även en detaljplan för arenan kommer att tas fram.

Arena i Kungsbacka sportcenter

Mycket i området är på plats

Kungsbacka sportcenter och Aranäs stadsdel har utvecklats mycket under de senaste åren och många delar är färdigbyggda. Här finns bland annat ett nytt badhus, en park med många olika aktiviteter, idrottshall och ny skola med internationell inriktning.

Nytt badhus

Det nya badhuset är ett familjebad och en träningsanläggning för besökare och simklubb. Badhuset innehåller en 50-metersbassäng, två undervisningsbassänger, rutschkana, gym, kafé och relaxavdelning.

Park för alla

Idrottsparken ligger mellan det nya badhuset och ishallen och sträcker sig ner mot ån. I parken finns skejtytor, parkour, löparbana, lekytor och gott om sittplatser. Parken är indelad i både aktiva och vilsamma zoner.

Parker och grönområden

Pojke som gör parkour i Idrottsparken

Internationell skola

Strax intill badhuset och Idrottsparken finns en ny grundskola med internationell inriktning. Internationella Engelska skolan, IES, som öppnade höstterminen 2021 har plats för 600 elever men kan i framtiden ta emot upp till 960 elever.

Kungsbacka sporthall

Nystad Stadsutveckling AB har med hjälp av Serneke byggt Kungsbacka sporthall som stod färdigt vid årsskiftet 2020/21. Kommunen hyr Kungsbacka sporthall som används av både skolidrott och föreningsliv.

Se filmen om Kungsbacka sporthall Länk till annan webbplats.

Bild på Kungsbacka sporthall

Parkering och bullerskydd

I områdets norra del finns parkeringshus Linden. I parkeringshuset finns cirka 940 parkeringsplatser varav ett tjugotal med laddstolpar. Det finns också nya parkeringsplatser längs med vägen vid badhuset.

En bullerskärm är byggd längs med järnvägen i Aranäs stadsdel. Bullerskärmen ska även kunna förhindra spridning av vätskor vid ett eventuellt utsläpp av kemikalier på banvallen. Barriären är uppbyggd av ett stålskelett med plastskärmar. Skärmarna är försedda med ett vitt mönster i form av prickar i olika storlekar för att undvika att fåglar ska flyga in i skärmarna.