Duvehed verksamhetsområde

Verksamhetsområde för ytkrävande verksamheter. Ett bra transportläge och exponeringsmöjlighet med närhet till E6:an.

Kort fakta

Fastighet: Duvehed 2:14
Användning: verksamhetslokaler
Område: Fjärås

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft 11 november 2016. Detaljplanen finns på kommunens webbkarta med namnet FJP29.

Kontakta oss om du vill veta mer om tillgänglig mark och byggnation.

Beskrivning

I kommunens handlingsplan för nya verksamhetsområden pekades fastigheten Duvehed 2:14 ut som nästa område att utveckla i Fjärås stationssamhälle. Kommunen äger fastigheten som ligger öster om Västkustbanan, söder om Tostaredsvägen. Läget intill järnvägen och närheten till motorvägen gör att området har goda förutsättningar för företag med transportintensiv verksamhet.

Dokument