Kungsbacka sjukhus

Detaljplan för om- och tillbyggnation av Kungsbacka sjukhus.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Tölöberg 2 och Tölö 1:17
Användning: bygga ut Kungsbacka sjukhus
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Byggnadsnämnden har beslutat att förslag till detaljplan för sjukhus inom Tölö 2 och Tölöberg 1:17 ska skickas ut på samråd. Samrådet kommer att pågå mellan 27 augusti och 24 september. Under den tiden kommer du ha möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget.

Vi kommer att hålla ett informationsmöte om detaljplanen. Mötet är den 5 september klockan 17:30 i Kungsbacka Live i Kungsmässan.

Beskrivning

Området ligger centralt i Kungsbacka, i anslutning till Tölöberget och omfattar de fastigheter där sjukhuset ligger idag. Marken ägs av Region Halland.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att utveckla av sjukhuset genom att möjliggöra ombyggnad och tillbyggnad. För att utnyttja marken på ett effektivt sätt skapas även möjlighet att bygga ett parkeringshus.

Läs mer om sjukhusområdet här: Region Halland - Sjukhusområde Kungsbacka Länk till annan webbplats.

Exploatör

  • Region Halland

Tidplan

  • Samråd, kvartal tre 2024
  • Granskning, kvartal ett 2025
  • Antagande, kvartal två 2025

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras