Kungsbacka sjukhus

Detaljplan för om- och tillbyggnation av Kungsbacka sjukhus.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Tölöberg 2 och Tölö 1:17
Användning: bygga ut Kungsbacka sjukhus
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har påbörjats. Detaljplanen ska göra det möjligt för en utbyggnad av sjukhuset.

Beskrivning

Området ligger centralt i Kungsbacka, i anslutning till Tölöberget och omfattar de fastigheter där sjukhuset ligger idag. Marken ägs av Region Halland.

Exploatör

  • Region Halland

Tidplan

  • Samråd, kvartal tre 2024
  • Granskning, kvartal ett 2025
  • Antagande, kvartal två 2025

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras