Kungsbacka sjukhus

Detaljplan för om- och tillbyggnation av Kungsbacka sjukhus.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Tölöberg 2 och Tölö 1:17
Användning: bygga ut Kungsbacka sjukhus
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Just nu pågår en dialog med Region Halland för att komma fram till vilka behov som finns för att verksamheten ska kunna utvecklas både på kort och lång sikt. Utifrån det kommer vi att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska göra det möjligt för en utbyggnad av sjukhuset.

Tidplan

  • Samråd, våren 2023
  • Granskning, hösten 2023
  • Antagande, våren 2024

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras