Aranäs etapp 4

Utbyggnaden av Aranäs stadsdel är en omfattande stadsförnyelse i Kungsbacka stads södra delar. I Aranäs etapp 4 blir det bostäder och verksamhetslokaler.

Illustration av Aranäs etapp 3

Kort fakta

Område: mellan Aranäsgymnasiet och Västkustbanan, söder om Aranäs etapp 3 
Användning: bostäder och verksamhetslokaler för centrumändamål
Omfattning: 180 lägenheter

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft den 12 mars 2018. Projektet är nu klart för byggnation.

Beskrivning

Planförslaget innebär att en yta, som idag används för parkering, bebyggs med ett bostadskvarter och utbildningslokaler. Yta för utbildningslokaler kan även innehålla kontor. Bostadskvarteret rymmer cirka 180 lägenheter i storleken 28–75 kvadratmeter. Cirka hälften av lägenheterna kommer att upplåtas som hyresrätter. Centrumändamål tillåts i bostadskvarterets bottenvåning.

Dokument

Handlingar och utredningar