Utveckling av park och lekplats i Björkris

Baksidan av ett barn som står på en bro och tittar ut på grönskan.

Björkris växer. För att tillgodose det ökade behovet av rekreation och lek behöver parken utvecklas. Vi vill nu, med enkla medel, utveckla parken i Björkris till en härlig oas.

Kort fakta

Projekt: Utveckling av parken och lekplatsen i Björkris
Område: Björkris

Vi tittar för tillfället på vad det finns för möjligheter att med enkla medel utveckla detta område. Vår tanke är att både bevara de delar som är bra samtidigt som vi utvecklar och stärker parken genom att skapa en plats för lugn och möten mellan människor. Den främsta åtgärden kommer vara komplettering av växter och grönska.

Lekplatsen ska upprustas och utvecklas från områdeslekplats till en stadslekplats. Det innebär bland annat att lekplatsen kommer att få fler lekfunktioner och trevligare samlingsplats.

Bakgrund

I samband med att stadsdelen Björkris byggdes upp växte en ny stadsdelspark fram på den före detta åkermarken. Dagvattendammar har anlagts för att ta hand om områdets regn- och smältvatten.

Centralt i parken invid Björkristorget finns en lekplats för de större barnen. Här finns bland annat ett stort klätternät. Intill finns en lekplats för de yngre. Parken innehåller även flera aktiviteter som basket och ramper för skateboard och kickbike.