Verksamhetsområde i Äskatorp

Verksamhetsområde i närhet av Fjärås station, med ett bra transportläge och exponering mot E6.

Kort fakta

Fastighet: Äskatorp 4:19
Användning: verksamhetslokaler
Område: Fjärås nära E6:an

Aktuellt

Detaljplanen är antagen av byggnadsnämnden och ­vann laga kraft den 9 januari 2020. Intressenter är välkomna att höra av sig till näringslivsenheten i Kungsbacka kommun.

Detaljplanen finns på kommunens webbkarta med namnet FJP32.

Beskrivning

Planområdet utgörs av del av fastigheten Äskatorp 4:19 och är knappt fyra hektar stort. Kungsbacka kommun äger marken. Syftet med planen är att skapa möjligheter för etablering av företag och verksamheter. Med sitt goda transportläge och exponering mot E6 är det ett attraktivt område för etablering. Fler än 40 000 fordon passerar varje dag området vid Äskatorp. Det gör det till ett unikt skyltläge för de företag som etablerar sig men ställer också höga krav på gestaltning av byggnader och området i övrigt.

Dokument

Handlingar och utredningar