Högarydsvägens gruppbostad

I Vallda bygger vi ett nytt boende för att möta det ökade behovet av gruppbostäder. Byggnationen startade under våren 2024 och det nya boendet har plats för tolv lägenheter.

Illustration av hur gruppbostaden på Högarydsvägen kan komma att se ut

Bilden på gruppbostaden är endast ett exempel. Utformning kan komma att förändras under projektets gång. Illustration framtagen av Abako Arkitektkontor.

Kort fakta

Område: Vallda
Detta bygger vi: ny gruppbostad
Entreprenör: Tage och Söner

Anpassade lokaler och inbjudande utemiljö

Högarydsvägens gruppbostad blir två våningar och blir cirka 1300 kvadratmeter stort. Ytorna i boendet är väl tilltagna och utformade för de boende och gruppbostadens behov. I det nya boendet kommer det att finnas tolv lägenheter med tillgång en gemensamhetslokal. Gruppbostaden blir ett boende för personer med funktionsnedsättning där personal är på plats dygnet runt.

Gruppbostaden får bland annat ett cykelgarage, ytor för parkering intill boendet och öppna personalytor.

Vi utformar utomhusmiljön för att erbjuda de boende inbjudande och trygga ytor för avkoppling utomhus.

Projektet i korthet

  • Entreprenadkontrakt är skrivet med Tage och Söner.
  • Kontraktssumman är på cirka 29 miljoner kronor.

Tidplan

  • Byggstart maj 2024
  • Byggnation klar sommaren 2025