Ölmevallaskolan i Åsa

Detaljplan för ny skola i norra delen av Åsa har pausats.

Planområdet för Ölmevallaskolan i Åsa

Kort fakta

Fastighet: del av Åsa 5:246
Användning: skola
Exploatör: Kungsbacka kommun

Aktuellt

Arbetet med detaljplanen har pausats. Utredningarna i detaljplanearbetet visar att det blir problem utifrån dagvattenhantering och därför är byggnationen av skolan avbruten. Innan man kan bygga en skola där behöver ett större arbete för dagvattenhantering genomföras, vilket också hänger ihop med arbetet söderut mot Åsa centrum.

Beskrivning

Området ligger i norra delen av Åsa, direkt norr om Kläppavägen, och är utpekat för bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen för Åsa.

Marken ägs av Kungsbacka kommun.

Det här ska planläggas

  • Skola för 500-600 elever
  • Idrottshall

Exploatör

Kungsbacka kommun

Kontakt

Johan Stenson
Planarkitekt
0300-83 44 39
johan.stenson@kungsbacka.se