Ölmevallaskolan i Åsa

Detaljplan för ny skola i norra delen av Åsa.

Planområdet för Ölmevallaskolan i Åsa

Kort fakta

Fastighet: del av Åsa 5:246
Användning: skola
Exploatör: Kungsbacka kommun

Aktuellt

Arbetet med att ta fram en detaljplan för en ny skola i Åsa har påbörjats.

Beskrivning

Området ligger i norra delen av Åsa, direkt norr om Kläppavägen, och är utpekat för bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen för Åsa.

Marken ägs av Kungsbacka kommun.

Det här ska planläggas

  • Skola för 500-600 elever
  • Idrottshall

Exploatör

Kungsbacka kommun

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2023
  • Granskning, kvartal fyra 2023
  • Antagande, kvartal ett 2024