Stockalid 1:4 utom plan

Nya detaljplaner för områden öster om Åsa station (Stockalid 1:4 och 1:39, Kläppa 1:12, 1:13 och 1:105 samt Stockalid 1:9).

Vatten och avloppsutbyggnad vid Hamragårdsvägen

För att trygga VA-försörjningen till nya planområden måste kapaciteten i det allmänna ledningsnätet för spill- och dricksvatten fram till planområden ökas och nya system för vatten, spillvatten och dagvatten måste byggas ut.

Preliminär tidplan

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

  • Byggstart hösten 2023
  • Färdigställande hösten 2023 - vinter 2024

Frågor om projektet

Fastighetsspecifika frågor besvaras per e-post eller telefon. Kom ihåg att lämna e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.