Verksamhetsområde i norra Varla

I norra Varla tar vi fram en detaljplanen för att göra det möjligt för utveckling av kontor, verksamheter och industri.

illustration av verksamhetsområde Varla

Kort fakta

Fastighet: Varla 3:22 och 3:34
Användning: kontor, verksamheter och industri
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Detaljplanen för utveckling av verksamhetsområde inom Varla 3.22 och 3:34 i Kungsbacka blev antagen av byggnadsnämnden den 19 oktober 2023. Länsstyrelsen har sedan upphävt detaljplanen. Byggnadsnämnden ska nu ta ställning till hur detta ärende hanteras vidare.

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att utveckla befintligt verksamhetsområde med bättre möjligheter för kontor och kommersiella verksamheter, samt förbättrade parkeringsmöjligheter. Det skaps förutsättning för att även stärka kopplingar till angränsande områden genom förbättrade möjligheter för fotgängare och cyklister. Planområdet är cirka 14 hektar stort och ligger intill E6:ans norra avfart till Kungsbacka. Här finns förutsättningar god kommunikation samtidigt som området ligger nära Kungsbackas centrala delar.

En byggrätt om 60 000 kvadratmeter kommer att rymmas inom detaljplanen. Byggnadshöjden kommer att variera mellan 20-30 meter. Den högsta delen kommer att kunna byggas inom ett begränsat område i den norra delen av planområdet som angränsar till Bräckaberget.

Exploatör

Castellum AB

Dokument