Återvinningsstation i Särö

Vi kommer anlägga en ny återvinningsstation i Särö, på parkeringen till Särö idrottsplats.

Illustration av hur Skårbyskolan skulle kunna se ut

Kort fakta

Fastighet: Nötegång 2:5
Detta planerar vi: Återvinningsstation
Exploatör: Teknikförvaltningen, Återvinning och avfall

Aktuellt

Planering för genomförande pågår.

Fördjupning om projektet

Projektet innebär att vi bygger en ny återvinningstation med ett avskärmande staket och att vi ställer ut återvinningscontainrar på platsen. Vi kommer göra iordning marken för att den ska fungera för den nya stationen.

Tidplan

Byggnationen kommer vara klar innan sommaren 2024.