Ölmanäs avloppsreningsverk

Vi bygger om Ölmanäs avloppsreningsverk om för en bättre avloppsrening som ger en bättre havsmiljö.

Grävarbete vid reningsverket. Det är en grop på cirka 3 meter bredvid reningsverkets byggnad.

Kort fakta

Adress: Näsbokroksvägen 94
Detta bygger vi: Ombyggnation av befintligt avloppsreningsverk
Område: Åsa

Aktuellt

Vi började projektera hösten 2022 och just nu pågår byggnationen sedan augusti 2023.

Mer om projektet

Vi gör ombyggnationen av Ölmanäs avloppsreningsverk för att vi ska få en säkrare och bättre rening av avloppsvattnet. Många av åtgärderna bidrar även till att modernisera anläggningen och skapa en bättre arbetsmiljö för personalen.

Projektet innebär att byggnaden för avloppsreningsverket kommer att bli dubbelt så stor. I den nya byggnaden installerar vi nya skivfilter som fångar upp de minsta partiklarna för att uppnå en högre rening av utgående avloppsvatten, samt för att inrymma både ett nytt kemikalierum och ny slamhantering. Vi installerar även nya rensgaller för en säkrare grovrening av inkommande avloppsvatten.

Tidplan

  • Augusti 2022: Projekteringen startar
  • Mars 2023: Vi skriver kontrakt med entreprenör för genomförandefasen
  • Juni 2023: Etablering av byggarbetsplatsen
  • September 2024: Byggnationen är klar