Vatten- och avloppsutbyggnad i Släpskulle

Vi bygger ut vatten- och avloppsanslutning i Släps-Kullen.

Kort fakta

Projekt: Släps-Kullen 2:32 mfl
Detta planerar vi: Utbyggnad av vatten- och avlopp.
Område: Släps-Kullen

Vi kommer ansluta tre fastigheter till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet samtidigt som vi gör en utökning av sträckan på 45 meter för vatten- och tryckspillvattenledning för att möta fastighetsägarens och framtida behov.

Preliminär tidplan

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

  • Vi har sökt ledningsrätt hos Lantmäteriet.
  • Ledningsförrättningsmöte den 7 september 2022. Ärendenummer hos Lantmäteriet är N20625.
  • Vi bygger ut nätet för vatten och avlopp vecka 2, 2023.
  • Färdigställande av entreprenaden, februari 2023.

Frågor om projektet

Fastighetsspecifika frågor besvaras per e-post eller telefon. Kom ihåg att lämna e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.

Entreprenör

Jord & Berg

Platschef och arbetsledare

Anders Eskilsson
anders.eskilsson@jordberg.se
070 91 19 086