Vatten- och avloppsutbyggnad i Tölö ängar

Vi bygger ut vattenledningar till det kommande området Tölö ängar, i nordöstra Kungsbacka.

Illustration av hur Skårbyskolan skulle kunna se ut

Kort fakta

Projekt: Vatten- och avloppsutbyggnad längs Hedeleden.
Område: Tölö

Aktuellt

Under projektet kommer det att vara begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan längs med Hedeleden.

Bakgrund

I samband med att vi bygger ett nytt område i Tölö ängar så bygger vi ut både dricks-, spill- och dagvattenledningar. Vi bygger ut från Hällingsjövägen fram till planområdet för att sedan kunna ansluta området.

Projektet ingår som en del av utbyggnaden av vatten och avlopps längs Hedeleden för att kunna försörja både pågående och kommande utbyggnadsprojekt.

Tidplan

  • Projektering 2023
  • Byggnation påbörjas våren 2024
  • Byggnation klar våren 2025

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.