Bostäder i Särögården

Genom en detaljplan prövar vi möjligheten att bygga bostäder nära Särö centrum, bland annat ett boende med särskild service.

Planområde för Särögården

Kort fakta

Fastighet: Bukärr 1:30 och Nötegång 1:91
Användning: bostäder och boende med särskild service
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Just nu håller kommunen håller på att ta fram utredningar och ett förslag till detaljplan.

Beskrivning

Detaljplanen prövar möjligheten att bygga bostäder, bland annat ett boende med särskild service. Kommunen ser också över detaljplanen för Särögården så att den stämmer bättre med den verksamhet som bedrivs där idag. Kommunen äger fastigheterna som ingår i detaljplanen.

Tidplan

  • Samråd, kvartal ett 2024
  • Antagande, kvartal tre 2024
  • Granskning, kvartal fyra 2024