Gång- och cykelplanering

När du vill ta dig fram i våra tätorter ska cykling eller till fots vara det naturliga förstahandsvalet. Mellan tätorterna ska det finnas attraktiv cykelväg. Det är kommunens mål.

Strategi och plan

Kungsbackas gång- och cykelstrategi antogs av nämnden för Teknik i maj 2017. Det är ett dokument som ska ge långsiktig riktning och mål för kommunens arbete med gång- och cykeltrafiken.

Kungsbackas gång- och cykelstrategi (pdf) Pdf, 1.7 MB.

Gång- och cykelplanen är en plan för åtgärder som ska leda till att vi kommer närmare de målbilder som finns i strategin. Den nuvarande planen sträcker sig över åren 2023-2027 och antogs av nämnden för Teknik i november 2022.

Gång- och cykelplanen (pdf) Pdf, 1 MB.

Aktuella projekt

Information om nya gång- och cykelvägar hittar du på sidan Aktuella projekt.

Vill du påverka i cykelfrågor?

Kungsbacka är en bra cykelkommun. Men hur kan den bli ännu bättre? Kom och berätta för oss vad du tycker!

Vi söker personer som vill ingå i vårt nätverk ”Kungsbacka ❤ cykel”. Vi håller 1-2 träffar per år och du får möjlighet att påverka i frågor som rör cykling i Kungsbacka. Vi skickar också ut ett nyhetsbrev ett par gånger om året – där vi berättar om vad som är på gång.

Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till teknik.event@kungsbacka.se.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gång- och cykelplan 2023-2027.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-01-31 08.04
Bilaga 1 - Uppdaterade analyser.pdf Pdf, 683.1 kB. 683.1 kB 2022-11-30 15.21
Bilaga 2 - Genomförda objekt 2018-2022.pdf Pdf, 303 kB. 303 kB 2022-11-30 15.21
Bilaga 3 - Objekt på längre sikt.pdf Pdf, 115.8 kB. 115.8 kB 2022-11-30 15.21
Cykelbokslut 2022.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2023-04-19 17.07