Blond kille i mellanstadieåldern cyklar från vänster till höger i bild, han har en gul hjälm

På egna ben är en återkommande utmaning för mellanstadieelever att ta sig till skolan på just det – egna ben.

Syftet är bland annat att stärka elevernas självförtroende, göra dem piggare och öka deras medvetenhet om hållbart resande.

Hur anmäler vi oss?

Anmälan är nu stängd för hösten 2023. Anmälan för 2024 kommer under våren.

Västtrafik leder arbetet med På egna ben och Kungsbacka kommun har varit med sedan 2012.

Snabbfakta om På egna ben

  • Alla klasser i årskurs 4–6 är välkomna att delta.
  • Eleverna samlar poäng genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från skolan.
  • Föräldrar, syskon och kompisar kan hjälpa till att samla bonuspoäng.
  • Klassen samlar också poäng genom att göra övningar.
  • Ni får startpaket och faktablad att jobba med.
  • Pedagogen rapporterar in veckopoängen.
  • Ställningen i utmaningen kan följas på klassens sida, vecka för vecka.
  • Många fina priser att tävla om.
  • Utmaningen pågår vecka 37–41 varje år.

Utmaningen är uppbyggd som en spännande poängjakt där klassen engageras i att tävla om fina priser. Under de höstveckor som På egna ben pågår samlar eleverna samtidigt på sig mängder av värdefull kunskap genom övningar om trafiksäkerhet, hälsa, hållbar utveckling och miljö.

Färre bilar vid skolan

Nästan en femtedel av mellanstadieeleverna skjutsas dagligen med bil till skolan. I den åldern är det viktigt för barnen att upptäcka att de klarar av att ta sig fram på egen hand, det stärker deras självförtroende. Samtidigt bidrar ett minskat bilskjutsande till en säkrare och trivsammare närmiljö kring skolan.

Piggare barn

Barn som rör på sig blir piggare, mår bättre och har lättare att koncentrera sig. Ett barn som är aktivt under sin uppväxt löper dessutom lägre risk att drabbas av sjukdomar och andra besvär senare i livet. Hållbara resor är en av de viktigaste utmaningarna som framtiden bär med sig. Att börja nu, till och från skolan, är en bra start.

Klasserna samlar poäng i utmaningen på olika sätt. När eleverna går, cyklar eller åker kollektivt till och från skolan samlar de poäng. Om eleverna dessutom får en förälder eller syskon att göra samma sak, får de ytterligare poäng. De gör också olika övningar i klassen med koppling till trafik och miljö.