Trafikregler och säkerhet

Kungsbacka kommun jobbar för att uppnå regeringens nollvision. Ingen ska dödas eller skadas i trafiken.

Inom kommunen är det förvaltningen för Teknik som ansvarar för arbetet med trafiksäkerhet. Det består bland annat i att kartlägga och utforma gatumiljön inom Kungsbacka centralort så vi tar hänsyn till alla grupper av trafikanter.

Framkomlighet

Det är viktigt att bilarnas framkomlighet får en relativt hög prioritering på infartsvägar och genomgående ringleder. I centrum och i bostadsområden ska däremot fotgängarnas framkomlighet ha en högre prioritet. Fotgängarens framkomlighet styrs också av de regler som gäller vid till exempel ett övergångsställe.

Övergångsställen och passager

Många av våra traditionella övergångsställen i centrala Kungsbacka är ersatta med så kallade säkra gångpassager. För gångpassage gäller andra regler än för övergångsställe. Vad som motiverar att övergångsstället exempelvis mellan Kungsmässan och Fyren har byggts om till gångpassage är att många bilister och fotgängare passerar just här. Eftersom bilister har skyldighet att lämna företräde för gående som är på väg ut på ett övergångsställe skulle det innebära tidvis långa bilköer på Borgmästaregatan.

Med en gångpassage sker istället passagen i samförstånd mellan bilist och gående, där bilens hastighet är låg. Detta innebär att även relativt små tidsluckor kan utnyttjas för att passera, både för bilister och fotgängare.

Det finns också två cykelöverfarter längs Kungsgatan i Kungsbacka stad. Läs mer om vilka trafikregler som gäller på Cykelpassage och cykelöverfart (Transportstyrelsen) Länk till annan webbplats..

Hastighet

När bilar och fotgängare vistas i samma miljö är bilarnas hastighet är en viktig faktor för fotgängarnas säkerhet. 30, 40 och 60 kilometer i timmen är vanliga hastighetsbegränsningar på våra kommunala vägar. Det skapar säker trafik, bra miljö och mindre buller. Det är polisen som kontrollerar hastighetsöverträdelser. På Polismyndighetens hemsida kan du läsa mer om polisens arbete i trafiken (Polismyndigheten) Länk till annan webbplats..

Synas i trafiken

Att använda reflexer är ett enkelt och billigt sätt att minska risken att råka ut för en olycka. Det är viktigt att göra sig synlig i trafiken med reflexer eller ficklampa. 40 procent av trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt eller vid skymning.

Med en reflex syns du på ungefär 125 meters håll, om du möter en bil med halvljuset på. Utan reflexer syns du inte förrän bilen är 20-30 meter bort. På vintern och vid vått väglag är även bilens bromssträcka ofta 2-4 gånger längre.

Läs mer om lagen om reflex på Transportsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.