Vem ansvarar för vägen?

Inom kommunen finns tre olika typer av vägar där olika parter är väghållare, det vill säga ansvarig för vägen.  

Statliga vägar

Det är främst de stora genomgående stråken som är allmänna vägar som staten ansvarar för, men det finns undantag.

Har du frågor som handlar om de statliga vägarna ska du kontakta Trafikverket. Kontaktuppgifter till Trafikverket hittar du på deras hemsida.

Kontakta oss (Trafikverket) Länk till annan webbplats.

Vill du veta om mer de statliga vägarna kan du läsa om dem på Trafikverkets hemsida.

Så sköter vi vägarna i Hallands län (Trafikverket) Länk till annan webbplats.

Dessa vägar ansvarar Trafikverket för:

 • Almedalsvägen, väg 905
 • Biaredsvägen, väg 906
 • Björketorpsvägen, väg 921
 • Borekullavägen, väg 909
 • Brearedsvägen, väg 908
 • Bröndomevägen, väg 952
 • Bukärrsvägen, väg 964
 • Dragsvägen, väg 941
 • E6/E20
 • Frillesåsvägen, väg 900 och 905
 • Förlandavägen, väg 919
 • Gamla Särövägen, väg 953
 • Gathes väg, väg 942
 • Gottskärsvägen, väg 940
 • Gröningevägen, väg 960
 • Guntoftavägen, väg 954
 • Gåsevadholmsvägen, väg 932
 • Gällingevägen, väg 916
 • Göteborgsvägen, väg 845
  från korsningen väg 900 i Frillesås och söderut
 • Göteborgsvägen, väg 970
  från Arendalsleden och norr ut
 • Hamnvägen, väg 904
 • Hanhals Kyrkväg, väg 928
 • Hanhalsholmevägen, väg 927
 • Helsjövägen, väg 916
 • Hjälmsbergsvägen, väg 936
 • Häcklehagsvägen, väg 945
 • Hällingsjövägen, väg 974,
  från Gåsevadholmsvägen och österut
 • Höglandavägen, väg 978 och 975
 • Idala Kyrkväg
 • Klämmebackevägen
 • Kläppavägen, väg 912
 • Kullaviksvägen, väg 958
 • Landavägen, väg 910
 • Lerbergsvägen, väg 975
 • Lerkilsvägen, väg 951
 • Lindomevägen, väg 961
 • Lunnavägen, väg 948
 • Maleviksvägen, väg 957
 • Mariedalsvägen, väg 946
 • Myravägen, väg 933
 • Måbovägen, väg 932
 • Norra Älvsåkersvägen, väg 981
 • Onsalavägen, väg 940
  från E6/E20 och ut mot Onsala
 • Rinnavägen, väg 923
 • Rossaredsvägen, väg 935
 • Råövägen, väg 946
 • Röde Holmevägen, väg 944
 • Sandövägen, väg 950
 • Smarholmsvägen, väg 965
 • Spårhagavägen, väg 503
 • Stallbacken, väg 955
 • Stockaredsvägen, väg 920
 • Storegårdsvägen, väg 949
 • Stuvvägen, väg 865
 • Säröleden, väg 158
  från östra rondellen i Klovsten och västerut
 • Sätilavägen, 934
 • Toms Byväg, väg 915
 • Torpavägen, väg 915
 • Torstensviksvägen, väg 900
 • Tostaredsvägen, väg 926 och 916
 • Vallbyvägen, väg 934
 • Valldavägen, väg 942
 • Varbergsvägen, väg 939
  från Hammargårdsvägen och söderut
 • Veddigevägen, väg 865
 • Vässingsövägen, väg 943
 • Västra Särövägen, väg 955
 • Åleviksvägen, väg 955
 • Ålgårdavägen, väg 937
 • Åsa Stationsvägen, väg 911
 • Älvsåkers Byväg, väg 979
 • Älvsåkersvägen, väg 980
 • Ölmanäs Ringväg, väg 903 och 904
 • Ölmevallavägen, väg 913
 • Östra Särövägen, väg 955

Du kan söka efter adresserna i vår webbkarta.

Kungsbackas webbkarta Länk till annan webbplats.

Kommunala vägar

Kommunen ansvarar främst för gator och vägar inom Kungsbacka centralort. En del gång- och cykelvägar utefter det allmänna vägnätet är också inom vårt ansvar. Inom detta område sköter förvaltningen för Teknik underhållet. Här ansvarar vi också för att upprätthålla trafiksäkerheten.

För områdena utanför vårt väghållningsområde bidrar vi gärna med information kring frågor om trafiksäkerhet, trafikregler eller väghållning till den enskilde trafikanten eller vägföreningen.

Anmäl före arbete

Om man ska utföra arbete i anslutning till en väg inom vårt väghållningsområde eller om vägen måste stängas av ska du lämna in en trafikanordningsplan till Teknik. Likaså behöver du öppningstillstånd för att schakta i någon av våra vägar.

Information om de olika tillstånden som du behöver.

Enskilda vägar

Enskilda vägar är de vägar som inte är statliga eller kommunala. För frågor kring dessa vägar vänder du dig till din lokala samfällighets- eller vägförening.

Mer information om vägföreningar.

Kartbild över vem som ansvarar för vilken väg

 • De blå vägarna på kartan är kommunala
 • De svarta vägarna är statliga
 • De gröna vägarna är enskilda