Landsväg med grönskande träd om vardera sida.

På det vägnät där kommunen eller Trafikverket inte har ansvaret sköts vägarna av enskilda väghållare.

En enskild väghållare kan vara en förening eller en enskild fastighetsägare.

Vi bidrar gärna med information till vägföreningar i frågor om trafiksäkerhet, trafikregler eller väghållning.

Skyltar

Väghållaren har i princip bara rätt att sätta upp en typ av skylt utan att höra med kommunen, och det är förbud mot motortrafik. Den får inte sitta vid en vägsträcka som får bidrag. Vad det gäller övriga skyltar krävs det lokala trafikföreskrifter. Inom tättbebyggt område är det kommunen via nämnden för Teknik som fattar beslut. Utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsen som tar beslut.

Läs mer skyltar i vår snabbguide om trafikreglering på enskild väg Pdf, 1.3 MB..

Hastighetsdämpande åtgärder

Väghållaren har rätt att anlägga till exempel gupp eller sidoförskjutningar på den egna vägen utan tillstånd från kommunen. Guppen ska vara markerade på det sätt som lagar och regler säger.

Gupp

De vanligaste farthindren är gupp och sidoförskjutningar. Gupp är den åtgärd som dämpar bilarnas hastighet mest effektivt. Gupp lämpar sig mycket bra i kombination med gångpassage eller övergångsställe, eftersom bilarnas hastighet säkras till 30 km/h eller lägre. Det är samtidigt viktigt att man utformar guppet på ett bra sätt så att det dämpar fordonens hastighet, utan att passagerare riskerar till exempel ryggskador.

Sidoförskjutningar

I vissa sammanhang, till exempel vid lerigt underlag i kombination med närliggande bostäder, kan det vara bättre att välja sidoförskjutningar. Sidoförskjutningar lämpar sig bäst där det inte är så många utfarter och där vägen är bred. På smala vägar blir effekten av sidoförskjutningar mycket dålig.

Ska du göra åtgärder på vägen?

Om du som enskild väghållare ska göra åtgärder på vägen som kan påverka sophämtningen är det viktigt att du hör av dig till oss. Det gör du genom att mejla till teknik.avfallatervinning@kungsbacka.se.