Bidrag för lekplatser

Föreningar kan söka bidrag för att rusta upp lekplatser.

Regler

För att få bidrag för lekplatser måste din förening följa våra regler för bidrag.

 • Lekplatsen ska vara och framstå som allmän. Det betyder att du inte kan få bidrag för lekplatser på innergårdar och enskilda fastigheter.
 • Du kan få bidrag för att renovera en lekplats men inte för att anlägga en ny.
 • Du kan få bidrag för redskap och material till lekplatsen, men inte för arbetskostnaden.
 • Bidraget kan maximalt täcka 50 procent av redskap- och materialkostnaden.
 • Föreningen måste ha ett upprättat bank- eller plusgirokonto. Privatpersoner får inte stå som betalningsmottagare.
 • Föreningen måste ha ett sökbart organisationsnummer.
 • Kungsbacka kommun har en årlig bidragspott på 200 000 kronor för särskilt vägbidrag.
 • Kungsbacka kommun delar ut bidragspotten på 200 000 kronor procentuellt till alla ansökande. Om alla godkända ansökningar överstiger 200 000 kronor sänks bidragsprocenten till en ny gemensam procentsnivå.

Så här ansöker du

Du behöver söka bidraget innan du påbörjar projektet. Du ansöker via e-tjänsten. E-tjänsten är öppen från början av januari till och med 31 mars. Vi behandlar inte ansökningar som kommer in efter 31 mars.

Din ansökan måste innehålla:

 • Foto på lekplatsen före du har rustat upp den
 • Karta över var lekplatsen finns
 • Kostnadsuppskattning för upprustningen

Om din ansökan godkänns så betalar vi ut bidraget i efterskott. Vi betalar ut bidraget efter att du har redovisat den faktiska kostnaden samt skickat in ett foto på lekplatsen efter att du har genomfört upprustningen. Detta behöver ha kommit in till oss innan 1 november, annars har du inte möjlighet att få bidraget utbetalat.