Bidrag för lekplatser

Vägföreningar kan söka bidrag för upprustning av lekplatser.

Nämnden för Teknik delar ut 200 000 kronor per år till detta.

Bidraget avser lekplatser som är allmänna och som tydligt framstår som allmänna. Det vill säga att bidrag inte beviljas till lekplatser på innergårdar samt på enskilda fastigheter. Bidraget avser endast upprustning och renovering, inte för nyanläggning. Bidraget avser endast redskap och material och inte arbetskostnader.

Så ansöker du

I ansökan ska följande ingå:

  • bilder på hur lekplatsen ser ut före upprustning
  • karta över var lekplatsen finns
  • kostnadsuppskattning.

Bidraget uppgår till maximalt hälften av den totala kostnaden. Du måste söka bidraget innan ni genomför upprustningen. Vi betalar sedan ut bidraget i efterhand, efter redovisat kvitto och bilder på lekplatsen efter upprustningen.

Vi betalar endast ut bidraget till ett bank- eller plusgiro upprättat för samfälligheten eller föreningen. Privatpersoner får inte stå som mottagare. Det går bra att söka flera år i rad.

Du ansöker via e-tjänsten med bank-id. Ansökan är öppen från början av januari till 31 mars. Ansökningar inkomna efter den 31 mars behandlas inte.

Personuppgifter som du lämnar till kommunen behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). När du skickar in ett ärende till Kungsbacka kommun registreras det som allmän handling och dina personuppgifter sparas för att kunna hantera ärendet.

Dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter