Öppet gästnätverk

Närbild på iPhoneskärm symbolerna för wifi och bluetooth är markerade

I Kungsbacka kommun har vi ett gästnätverk (wifi) som är öppet för alla som besöker eller vistas i våra lokaler. Det gäller till exempel på bibliotek, badhus och simhallar och i idrottsparken.

Nätverket heter guest@kungsbacka och du loggar in med din e-postadress och får då tillgång till internet.

Så här ansluter du

Du behöver ansluta dina enheter eller din privata telefon till gästnätverket, guest@kungsbacka, för att kunna surfa trådlöst med kommunens wifi. Du kan ansluta max två enheter per e-post. Du ansluter dig till guest@kungsbacka på ett av följande tre sätt:

Som gäst (rekommenderas)

Du loggar in med din e-postadress för att få tillgång till internet. Du behöver verifiera din inloggning i det mejl som skickas till din e-post. Verifierar du dig får du tillgång till internet i åtta timmar. Väljer du att inte verifiera din inloggning får du endast tillgång till internet i tio minuter.

Som leverantör

Är du i kommunens lokaler som leverantör till oss kan du ansöka om tillgång till internet under ditt besök och välja fliken Leverantör. Ange ditt namn eller företagsnamn samt anger e-postadressen till personen som du besöker på kommunen. Den personen kan då ge dig som leverantör tillgång till internet i upp till tio dagar.

Som konferensdeltagare

När du är i kommunens lokaler på konferens kan du logga in dig med en särskild konferenskod och få tillgång till internet under tiden konferensen sker.

Höjd säkerhet med ett nytt gästnätverk

Kommunens tidigare gästnätverk var helt öppet och krävde ingen inloggning för att få tillgång till internet. Genom att man nu måste logga in och verifiera sig kan kommunen se vem eller vilka som är inloggade. De enheter som kopplas till nätverket registreras och sparas i loggar som rensas efter en månad. Det gör vi för att fördela och tidsbegränsa åtkomsten till nätet, men också för att kunna stänga av enheter som bryter mot säkerhetsregler.

Tänk på att surfa säkert!

Gästnätverket är inte skyddat för avlyssning, vilket innebär att information som skickas kan vara synlig för andra. Du måste själv bedöma om informationen du använder är tillräckligt skyddad (som genom https:// eller annan kryptering). Kungsbacka kommun ansvarar inte för förlust eller stöld av information.

Behandling av personuppgifter


Här kan du läsa mer om hur Kungsbacka kommun arbetar enligt Dataskyddsförordningen och hur vi behandlar personuppgifter.

Dataskydd och integritet