Samisk flagga och Svenska flaggan vajar i vinden utanför Stadshuset i Kungsbacka.

I Kungsbacka har vi riktlinjer för hur, vart och när vi ska flagga. Dessa har antagits av Kommunstyrelsen. Vi har två officiella flaggstänger vid Stadshuset och fyra stycken vid Kungsbacka Torg. Dessutom har vi flaggning vid kommunala anläggningar såsom skolor och idrottsanläggningar.

Allmänna flaggdagar

På allmänna flaggdagar flaggar vi med svenska flaggan vid de officiella flaggstängerna.

Lisa över allmänna flaggdagar

 • 1 januari, nyårsdagen
 • 28 januari, konungens namnsdag
 • 12 mars, kronprinsessans namnsdag
 • påskdagen
 • 30 april, konungens födelsedag
 • 1 maj, första maj
 • 29 maj, veterandagen
 • pingstdagen
 • 6 juni, nationaldagen
 • midsommardagen
 • 14 juli, kronprinsessan födelsedag
 • 8 augusti, drottningens namnsdag
 • valdagen (vid valår)
 • 24 oktober, FN-dagen
 • 6 november, Gustav Adolfsdagen
 • 10 december, Nobeldagen
 • 23 december, drottningens födelsedag
 • 25 december, juldagen.

Vid val till riksdagen och rekommendation

Vi flaggar även vid de officiella flaggstängerna med svenska flaggan då allmän flaggning rekommenderas av regeringen och vid dag före val till riksdagen.

Europadagen och val till EU-parlamentet

På Europadagen den 9 maj och vid val till EU-parlamentet flaggar vi med EU-flagga och svenska flaggan vid Stadshuset.

Nationella minoriteter

Vid nationella minoriteters flaggdagar flaggar vi med minoritetsflagga och svenska flaggan vid Stadshuset.

Dessa dagar är:

 • Samernas flagga 6 februari
 • Sverigefinnarnas flagga 24 februari
 • Romernas flagga 8 april
 • Tornedalingarnas flagga 15 juli

Flaggning övrig tid

Beslut om flaggning övrig tid, såsom flaggning vid speciella tillfällen, officiella besök, vid större evenemang, festivaler eller andra tillfällen fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott eller den som de utser i sitt ställe. Vid tillfällen som inte kräver nationsflagga eller särskilt utsedd flagga, ska vimplar hissas, till exempel vid evenemang.

Flaggning vid kommunala anläggningar

Vi har flaggor utanför kommunala verksamheter såsom skolor, boenden och idrottsanläggningar. Här är det respektive förvaltning som ansvarar för flaggningen. Det är förvaltningschefen som fattar beslut och verksamhetsansvarige som ser till att flaggningen sker.

Vill du att vi ska hissa flaggan en annan tidpunkt?

Kontakta kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar sedan beslut om flaggning utöver våra riktlinjer.

Här kan du läsa mer om våra riktlinjer för flaggning. Pdf, 165.2 kB.