I Kungsbacka har vi lokala regler som styr vad du får göra på offentliga platser. Det handlar exempelvis om vad som gäller när du vill använda en offentlig plats, utföra arbete som orsakar störande buller eller vistas med hund.

Lokala ordningsföreskrifter fungerar som ett komplement till ordningslagarna. Om du bryter mot reglerna med avsikt eller av oaktsamhet kan du bli dömd till penningböter enligt ordningslagen.

Ordningslag (1993:1617) (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer de lokala reglerna.

Läs bestämmelserna och de kompletta handlingarna. Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om några av de lokala ordningsregler som vi får många frågor om.

Så här gör du om du vill använda en offentlig plats

Om du vill använda en offentlig plats ska du söka tillstånd för vissa ändamål. Du ansöker om tillstånd hos polisen för att nyttja den offentliga platsen. Det du behöver söka tillstånd om enligt ordningslagen kan du läsa på sidan om användning av offentlig plats. Om du ansöker om tillstånd för något av ändamålen i punkt 1 till 5 har kommunen möjlighet att ge sin åsikt i beslutet.

 1. Ställa upp container eller containrar.
 2. Sätta upp affischer.
 3. Störande bullerärenden.
 4. Använda högtalare.
 5. Använda pyrotekniska varor.

Vad kostar det att använda en offentlig plats?

Om du vill använda en offentlig plats har du möjlighet att göra det mot en avgift. Avgiften går till kommunens underhåll av platsen.

Om ditt ändamål kräver tillstånd ska du betala en avgift till Polisen för handläggningen av din tillståndsansökan. Avgiften ska du betala oavsett om din ansökan beviljas eller avslås.

Vad räknas som en offentlig plats i Kungsbacka kommun?

Det här är en offentlig plats:

 • begravningsplats
 • kyrkogård
 • parkområde i anslutning till kulturhuset Fyren
 • annan anläggning för lek och aktivitet
 • motionsspår
 • badplatser.

Lekplatser och liknande anläggningar för lek och aktivitet som tillhör kommunens förskolor och skolor jämställs med offentlig plats utanför verksamhetstid.

Fullständig lista på platser som jämställs med offentlig plats i Kungsbacka

Motionsspår

Kungsbackaskogen
Forsspåret i Kungsbacka
Pressespåret i Onsala
Rydetspåret i Onsala
Vallda Paltaspåret
Slingan vid Fjärås Fritidscenter
Slingan vid Kungsbacka Sportcenter

Anläggningar för lek och aktivitet

Utegym
Bostället Frillesås (Rya 1:3)
Åsa C (Åsa 1:125)
Fjärås FC (Nedre Ögärdet 2:13)
Forsspåret (Fors 1:3)
Presse (Skällared 1:1)
Rydet (Dannebacka 2:18)
Vallda Palta (Vallda 3:15)
Spontanidrottsytor
Trumpetvägen (Fors 1:3)
Britta-Lenas gata (Kungsbacka 6:1)
Tingbergsskolan (Varla 12:67)

Badplatser

Hanhals Holme
Stora Iglatjärn
Smarholmen
Gottskär Utholmen

Får jag lasta saker på allmän plats?

Om du har något som behöver bli lastat, forslat, lossat eller i övrigt hanterat på en offentlig plats, ska du som är ansvarig se till att allmänheten inte utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. Du ska även se till att hanteringen inte blockerar brandposter, brandsläckningsutrustningar eller utrymning- och särskilda räddningsvägar och att räddningstjänsten kan utföra sitt arbete obehindrat.

Vad gäller för mig med hund?

Du som vistas med hund i Kungsbacka ska följa de lokala ordningsreglerna som vi listar här.

Hundar ska vara kopplade:

 • på begravningsplatser och kyrkogårdar
 • i parker
 • på allmän försäljningsplats under den tid då torghandel pågår
 • på motionsspår angivna i listan över offentliga platser.

Undantag gäller för tjänstehund under tjänsteutövning med polis, tull, räddningstjänst eller annan liknande myndighet.

Skyldighet att plocka upp föroreningar från hund

Föroreningar från hund ska plockas upp på offentlig plats. Till offentlig plats hör gångbanor, parkmark, parkvägar eller annat för gångtrafiken nödvändigt utrymme samt inom områden som jämställs med offentlig plats.

Bestämmelserna gäller inte för tjänstehund under tjänsteutövning med polis, tull, räddningstjänst eller annan liknande myndighet. Bestämmelserna gäller inte heller för ledarhund för synskadad.

Vistelseförbud för hund

Hundar får inte vistas på:

 1. allmän lekplats
 2. allmän anläggning för lek och aktivitet
 3. annan anläggning för lek och aktivitet som i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats
 4. alla kommunala idrottslokaler och mötesplatser i Kungsbacka
 5. Tingbergsvallen och konstgräsplaner i Kungsbacka
 6. badbrygga och badflotte på badplats som i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats.

Undantag gäller för:

 • tjänstehund under tjänsteutövning med polis, tull, räddningstjänst eller annan liknande myndighet
 • ledarhund för synskadad
 • assistanshund på platserna 1 till 4 i listan över vistelseförbud.

Här kan du läsa vad som gäller för hund på badplats.

Får jag tillfälligt sälja eller dema produkter på offentlig plats?

Gatuförsäljning och demonstration av varor på offentlig plats som sker i så liten skala att ordningslagen inte kräver tillstånd kallas för tillfällig försäljning. I Kungsbacka är tillfällig försäljning förbjudet inom blåmarkerat område i kartan.

Du behöver inget tillstånd för försäljning av tryckta skrifter, välgörenhetstecken och demonstrationstecken. Du hittar en karta över område med förbud mot tillfällig försäljning samt förbud mot alkoholförtäring i de lokala ordningsföreskrifterna Länk till annan webbplats.. Du kan även kontakta info@kungsbacka.se för att få den skickad till dig.

Får jag skjuta fyrverkerier och använda andra pyrotekniska varor?

Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa största möjliga hänsyn till omgivningen.

Du kan behöva tillstånd från polisen för att få använda pyrotekniska varor så som till exempel fyrverkerier.

Fyrverkerier (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Kungsbacka (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Får jag samla in pengar eller spela gatumusik?

Om du vill samla in pengar i bössor eller liknande ska du ansöka om tillstånd hos Polisen. Det krävs inget tillstånd om din insamling av pengar är en del av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Om du vill samla in pengar i samband med framförande av gatumusik behöver du inget tillstånd. Lokala regler om gatumusik finns i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.

Passiv insamling av pengar (tiggeri) är inte tillåtet på område som framgår i ordningsföreskrifternas bilaga 5. Du hittar bilagan i de lokala ordningsföreskrifterna Pdf, 1.6 MB.. du kan även kontakta info@kungsbacka.se för att få bilagan skickad till dig.

Du kan läsa mer om detta i ordningslagen.

Ordningslag (1993:1617) (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.