Färdtjänst

Färdtjänst finns till för dig som har svårt att resa på egen hand. Precis som i kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra resenärer, men resorna sker i personbilar eller rullstolsbussar.

Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik och ska inte förväxlas med annan persontrafik som exempelvis taxiresor.

Färdtjänst är till för dig som har en funktionsnedsättning som medför att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer (buss och tåg). Funktionsnedsättningen ska vara längre än tre månader. En individuell bedömning av funktionsnedsättningens svårighetsgrad måste alltid göras. Rätten till färdtjänst är åldersoberoende. Hög ålder i sig ger därför inte rätt till färdtjänst.

Precis som i den allmänna kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra resenärer men resorna sker i personbilar eller rullstolsbussar. Samåkningen innebär att resan kan ta ungefär dubbelt så lång tid som en direktresa med eget fordon eller taxi.

För att kunna ansöka om färdtjänst i Kungsbacka kommun måste du vara folkbokförd i kommunen.

Vad är en färdtjänstresa?

Färdtjänst använder du när du vill:

 • hälsa på vänner
 • göra inköp
 • besöka frisören
 • gå på teater eller bio
 • göra någon form av fritidsaktivitet

Har du ett färdtjänsttillstånd och behöver färdtjänstresor för att kunna ta dig till och från arbete, studier (gäller inte särgymnasium) eller daglig verksamhet ansöker du om detta på en särskild blankett.

Läs mer på sidan Ansök om färdtjänst.

Vad är inte en färdtjänstresa?

Färdtjänst gäller inte för resor till:

 • sjukvård
 • sjukvårdande behandling
 • sjukgymnastik
 • tandvård
 • rehabiliteringsinsatser
 • utprovning av hjälpmedel
 • till och från grundskola, särskola och särgymnasium. Dessa resor ligger inom skolans ansvarsområde.

För att boka sjukresor kontaktar du Hallandstrafikens tjänst Resam på telefon 0771-91 00 90. Läs mer om sjukresor med Resam (Hallandstrafiken) Länk till annan webbplats..

Var kan jag resa?

Kungsbackas färdtjänstområde delas in i tre zoner och du kan resa inom och mellan dessa zoner med ditt vanliga färdtjänsttillstånd.

 • Zon 1: Kungsbacka stad
 • Zon 2: Utanför Kungsbacka stad men inom kommunen
 • Zon 3: Göteborgs, Mölndals, Härrydas, Marks och Varbergs kommun.

Vill du resa utanför dessa tre zoner kan du ansöka om riksfärdtjänst. Mer information och ansökningsblankett hittar du på sidan om Riksfärdtjänst.

Det här ingår i zon 1

Zon 1 innefattar Kungsbacka stad och har följande gränser:

 • Norr: Borgåsliden 29, Arendalsvägen 33, Borgåsvägen 5, 15, 19 och 40, Björkrisvägen till och med 67, Mor Selmas, Mor Johannas, Mor Eleonoras, Mor Charlottas, Mor Annies och Mor Fridas väg.
 • Nordost: Höglandavägen 45.
 • Öster: Tölö Ängar, Hällingsjövägen till och med 63.
 • Söder: Hammargårdsvägen, Fogdegårdsvägen till och med 105.
 • Väster: E6:an avgränsar i väster.

Här finns en karta över zonen: Karta zon 1.

Viktiga telefonnummer

 • Beställ färdtjänstresa: 0771-900 500 
 • Anmäl försenad bil: 0771-900 500 
 • Avboka resa: 0771-900 500 
 • Synpunkter eller klagomål på resan: 0774-41 10 00 
 • Fakturafrågor: 0771-750 600 
 • Frågor om betalning eller autogiro: 0771-232 400 
 • Frågor om reglerna kring färdtjänst: 0300-83 84 20 
 • Boka sjukresa hos Resam: 0771-910 090 

Dokument

Telefontider Färdtjänsten

Tisdag och torsdag klockan 10-12.
Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.