Färdtjänst

Färdtjänst finns till för dig som har svårt att resa på egen hand. Precis som i kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra resenärer, men resorna sker i personbilar eller rullstolsbussar.

Handläggningstider under sommaren

Tänk på att det under sommarmånaderna är längre handläggningstid än vanligt, så skicka in din ansökan om färdtjänst i god tid.

Du som ska ansöka om en resa med riksfärdtjänst under juni, juli och augusti behöver inkomma med ansökan senast 31 maj!

Det är många som reser under denna period och handläggningstiden kan vara fördröjd på grund av lägre bemanning under semestern.

Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik och ska inte förväxlas med annan persontrafik som exempelvis taxiresor.

Färdtjänst är till för dig som har en funktionsnedsättning som medför att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer, exempelvis buss och tåg. Funktionsnedsättningen ska vara längre än tre månader. En individuell bedömning av funktionsnedsättningens svårighetsgrad måste alltid göras. Rätten till färdtjänst är åldersoberoende. Hög ålder i sig ger därför inte rätt till färdtjänst.

För att kunna ansöka om färdtjänst i Kungsbacka kommun måste du vara folkbokförd i kommunen.