Ansök om färdtjänst

För att kunna resa med färdtjänst behöver du göra en ansökan.

Handläggningstider under sommaren

Tänk på att det under sommarmånaderna är längre handläggningstid än vanligt, så skicka in din ansökan om färdtjänst i god tid.

Du som ska ansöka om en resa med riksfärdtjänst under juni, juli och augusti behöver inkomma med ansökan senast 31 maj!

Det är många som reser under denna period och handläggningstiden kan vara fördröjd på grund av lägre bemanning under semestern.

Vad ska finnas med i ansökan?

Ansökan om färdtjänst består av två delar:

 • Din egen beskrivning av varför du inte kan åka med den allmänna kollektivtrafiken. Det vill säga varför du behöver färdtjänst.
 • Ett medicinskt styrkande från en medicinskt legitimerad yrkesverksam person som känner till och kan intyga din utmaning.

I Kungsbacka är hela processen för färdtjänst sammankopplad. Du behöver alltså inte själv kontakta vårdgivare för att få ett medicinskt intyg utan du initierar den kontakten direkt i ansökan. Det är inte heller längre ett krav att den som utfärdar intyget är läkare utan tyngden ligger på kännedom av patientens utmaning och behov.

Blanketten ersätts av e-tjänst

Under 2024 gör vi det enklare för dig att ansöka om färdtjänst. Det blir smidigare och mer tidsbesparande, både för dig att ansöka och för oss att handlägga din ansökan.

Du som sökande kommer att kunna ansöka på tre olika sätt:

 1. Starta din ansökan i e-tjänsten.
 2. Ta hjälp av en anhörig, vän eller liknande som tillsammans med dig startar ansökan i e-tjänsten.
 3. Kontakta vårt kundcenter Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00, som tillsammans med dig fyller i ansökan.

Det förändrade arbetssättet införs successivt under våren 2024.

Ansök om färdtjänst i e-tjänsten

För att vi ska kunna hantera din ansökan så tryggt och effektivt som möjligt rekommenderar vi att du ansöker via vår e-tjänst. Det går också bra att ringa vår kundtjänst så hjälper vi dig att fylla i ansökan över telefon, 0300 83 40 00

 1. Starta din ansökan via länken e-ansökan färdtjänst.
 2. Fyll i samtliga obligatoriska uppgifter och beskriv noggrant ditt hälsotillstånd och orsakerna till att du behöver färdtjänst. Denna beskrivning följer med till den vårdgivare som du sedan väljer för utfärdande av medicinskt intyg.
 3. Välj vilken vårdgivare som ska få förfrågan om att utfärda ditt intyg, till exempel din vårdcentral. Finns inte vårdgivaren med kan du kontakta vårt kundcenter, Kungsbacka direkt.
 4. Skicka in din ansökan. Din ansökan sparas i e-tjänstportalen där du kan se status och följa ditt ärende om du loggade in med e-legitimation vid ansökningstillfället.
 5. Vårdgivaren som du har valt i ansökan får inom några dagar ett brev med förfrågan om att intyga ditt behov i en e-tjänst. I brevet bifogas även en ärendespecifik pinkod och kopia av din ansökan. Om vårdgivaren behöver mer information kommer de att kontakta dig.

Vår handläggningstid är cirka 4 veckor efter att ansökan och intyg inkommit

Jag har redan ett intyg

 1. Starta den digital ansökan genom länken e-ansökan färdtjänst nedan.
 2. Fyll i samtliga obligatoriska uppgifter och beskriv noggrant ditt hälsotillstånd och orsakerna till att du behöver färdtjänst.
 3. Välj alternativet ”Jag har ett intyg som jag laddar upp” och bifoga ditt intyg.
 4. Skicka in din ansökan. Då sparas ansökan i e-tjänstportalen där du även kan se status och följa ärendet om du har loggat in med e-legitimation vid ansökningstillfället.
 5. Vår handläggningstid är cirka 4 veckor efter att ansökan och intyg inkommit.
  Observera att vi har ändrat intygsmallen varför vi kan komma att efterfråga en komplettering om intyget inte innehåller de uppgifter vi behöver för att handlägga din ansökan.

Särskilda behov i samband med färdtjänstresa

Har du särskilda behov i samband med färdtjänstresa ansöker du om det på samma gång som du ansöker om färdtjänst. Behoven ska kunna styrkas genom utlåtande av läkare med specialistkunskap inom aktuellt område. Har du redan ett färdtjänsttillstånd men dina behov har förändrats kan du ansöka om det i e-tjänsten. Välj alternativet ”Jag har färdtjänst men mina behov har förändrats” i ansökan.

Särskilda behov kan vara:

 • Kan inte förflytta sig mellan rullstol och bilsäte
 • Kan inte resa ensam i bilen, behöver ledsagare
 • Vissa platser i fordonet kan medföra en utmaning
 • Har behov av extra utrymme
 • Kan omöjligt resa med andra
 • Kan inte resa med omväg eller stopp

Färdtjänst till arbete, studier eller daglig verksamhet

Behöver du tillstånd för resor till och från studier, daglig verksamhet och arbete så kan du ansöka om detta. Använd vår e-tjänst eller ansök med pappersblanketter. Har du redan ansökt om färdtjänst går det bra att göra en kompletteringsansökan. Uppge då att din ansökan kompletterar en tidigare.

Du måste skicka in din ansökan senast 10 arbetsdagar innan din sysselsättningen börjar.

Arbetsresor

Arbetsresor kan beviljas till och från arbete till dig som har ett färdtjänsttillstånd och inkomst av arbete med minst 25 procents tjänstgöring. Du ansöker på särskild blankett och bifogar ett arbetsintyg från arbetsgivaren.

Studieresor

Studieresor kan beviljas till dig som har ett färdtjänsttillstånd och behöver färdtjänst till och från vanlig gymnasieskola (inte anpassad gymnasieskola) eller annan utbildning som ger rätt till statligt studiestöd enligt studiestödsförordningen. Studieresor beviljas under perioden 1 september till och med 31 maj året därefter. Du behöver därför göra en ny ansökan inför varje läsår. Glöm inte att bifoga antagningsbesked.

Daglig verksamhet

Du som har ett giltigt färdtjänsttillstånd och har beslut om daglig verksamhet kan även ansöka om tillstånd för fasta resor till och från den dagliga verksamheten, maximalt två resor per dag. Under denna resa gäller samåkning och du ansöker antingen via vår e-tjänst eller en särskild blankett.

Dagomsorg

Du som har ett giltigt färdtjänsttillstånd och har beslut om dagomsorg kan även ansöka om tillstånd för fasta resor till och från dagomsorgen, maximalt två resor per dag. Under denna resa gäller samåkning och du ansöker antingen via vår e-tjänst eller en särskild blankett.

Handläggningen av din ansökan

Vi påbörjar handläggningen när både din ansökan och läkarutlåtande kommit in. Vår handläggningstid är upp till fyra veckor. Under sommaren och semesterperioden kan handläggningstiden bli något längre.

Beslut om din ansökan blivit beviljad eller inte

Om din ansökan blivit beviljad får du ett skriftligt beslut. I beslutet står det också hur länge ditt färdtjänsttillstånd gäller, vilken typ av fordon som vi har godkänt och eventuella särskilda behov.

Inför resan behöver du behöver inte något särskilt färdtjänstkort, utan du legitimerar dig med vanlig legitimation.

Om din ansökan bara beviljats till viss del eller inte alls har du möjlighet att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Hur du gör för att överklaga finns beskrivet i avslagsbeslutet som du får. Du skickar din överklagan till förvaltningen för Teknik. Färdtjänstutredaren tar ställning till om beslutet kan ändras, eller så skickar de vidare den för avgörande hos förvaltningsrätten i Göteborg.