Färdtjänst hjälper dig att resa

Färdtjänst finns till för dig som har svårt att resa utan hjälp.
Du reser tillsammans med andra personer
men ni reser i bilar eller rullstolsbussar.

Vem kan resa med färdtjänst?

Färdtjänst är till för dig som har en funktionsnedsättning
som gör att du har svårt att gå eller resa utan hjälp.
Du ska ha haft funktionsnedsättningen längre än tre månader.
Kommunen måste alltid undersöka vilken funktionsnedsättning du har
innan du kan få färdtjänst.
Du får inte färdtjänst bara för att du är gammal.

Vad är en resa med färdtjänst?

Du reser med färdtjänst när du vill hälsa på vänner, köpa något, gå till frisören,
gå på teater, bio eller någon annan aktivitet på fritiden.
Om du har ett färdtjänsttillstånd och behöver resa med färdtjänst
för att kunna ta dig till och från arbete, studier (inte särgymnasium)
eller daglig verksamhet ansöker du om detta på en särskild blankett.

Ansök om färdtjänst (texten är inte lättläst).

Färdtjänst är en särskild typ av kollektivtrafik
och det är inte samma sak som till exempel taxiresor.
Resan kan ta ungefär dubbelt så lång tid som en vanlig resa med bil
eftersom du kan behöva åka tillsammans med andra personer.

När kan du inte resa med färdtjänst?

Färdtjänst gäller inte för resor till

  • sjukvård
  • sjukgymnastik
  • tandvård
  • rehabiliteringsinsatser
  • utprovning av hjälpmedel.

Då får du istället boka en sjukresa hos Resam på telefon 0771-91 00 90.
Färdtjänst gäller inte heller för resor till och från en grundskola,
särskola eller ett särgymnasium.
Då får du istället kontakta skolan.

Hur långt kan jag resa med färdtjänst?

Du kan resa inom tre zoner med färdtjänst i Kungsbacka:

  • Zon 1: Kungsbacka stad
  • Zon 2: Utanför Kungsbacka stad men inom kommunen
  • Zon 3: Göteborgs, Mölndals, Härrydas, Marks och Varbergs kommun.

Om du vill resa utanför dessa tre zoner kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Mer information och ansök på ”Riksfärdtjänst” (texten är inte lättläst).